AVALEHT
 LISAMATERJALID
 ON-LINE POOD
Käsiraamatud
CD-kogumikud
Seaduste kogumikud
Blanketid, plakatid
Ohutusmärgid
  KUIDAS OSTA
 TEENUSED
TKK täiendkoolitus
Esmaabi põhikoolitus
Esmaabi täiendkoolitus
Teenustööd
Kompleksteenus
Erimärgistus
 FIRMAST
 KONTAKT
  Külastused
 
 
FIRMAST
 

Ten-Team OÜ on müügitulult Eesti suurim äriklientidele orienteeritud raamatu-kirjastus.

Meie peamised kirjastamisvaldkonnad on tööõigus, töökeskkond ja finantssuhted. Ten-Team ei kirjasta raamatuid, mida hakatakse lugema algusest, võib-olla loetakse lõpuni ning seejärel unustatakse. Eesmärk, mille poole pidevalt püüdleme, on mugava ja praktilise, kuid samas katva ja ülevaatliku  käsiraamatu kirjastamine. Mida rohkem tarvilikku infot kasutaja me kogumikke sirvides leiab, seda õnnestunumaks loeme oma tööd.

Ten-Team OÜ alustas tegevust 1999. aasta alguses. Sellest ajast alates ilmuvad igal aastal meie lipulaevad, raamat „Töösuhteid reguleerivad õigusaktid” ja CD-kogumik „Töökeskkond”. Pööramegi suurt rõhku perioodilistele, ostjatele tuttavatele ning seeläbi kindlustunnet pakkuvatele kogumikele. Nüüdseks on igal aastal ilmuvate CD-kogumike ja raamatute nimetuste arv mitmekordistunud. Pidevalt kirjastame ka muid päevakajalisi käsiraamatuid.

Meie klientidele terviklikuma teenuse pakkumiseks tegeleme ka töökeskkonna-alase koolituse ja konsultatsioonidega. Meie poolt korraldatava Tööohutusalase täienduskoolituse on näiteks läbinud üle 3000 töökeskkonnaspetsialisti või -voliniku.
 
 
 
 OSTUKORV
Ostukorvis: 0 toodet
Summa: 0.00
 
 
 PARTNERID
Dokumendipood
Pandekt OÜ
Kruze Disain OÜ