AVALEHT
 LISAMATERJALID
 ON-LINE POOD
Käsiraamatud
CD-kogumikud
Seaduste kogumikud
Blanketid, plakatid
Ohutusmärgid
  KUIDAS OSTA
 TEENUSED
TKK täiendkoolitus
Esmaabi põhikoolitus
Esmaabi täiendkoolitus
Teenustööd
Kompleksteenus
Erimärgistus
 FIRMAST
 KONTAKT
  Külastused
 
 
KÄSIRAAMATUD
 
Sisuga tutvumiseks klikkige pildil.
Tellimiseks valige soovitud kogus ja minge Ostukorvi.

[1]2 Järgmised
Toode Selgitus Hind Kogus
Vaata täpsemalt... Töösuhted. Käsiraamat praktikule 2017/2018

Töösuhted on raamatust ning ligipääsust väga mahukale veebikeskkonnale koosnev kogumik, milles leidub süstematiseeritud kujul enamik informatsioonist, mida oma igapäevatöös vajavad ettevõtete või avaliku sektori asutuste tegevjuhid, personalijuhid, raamatupidajad ning teised, kes puutuvad oma töös kokku töösuhete alase seadusandluse ja dokumentatsiooniga.
Veebikeskkonnas on erinevad dokumendinäidised, süstematiseeritud kujul värske seadusandlus, täielik kogu hetkel kinnitatud kutsestandardeid ning hulgaliselt muid vajalikke materjale.
99.95 €
Vaata täpsemalt... Töökeskkond ja tööohutus. Käsiraamat praktikule 2017

Töökeskkond ja tööohutus on raamatust ning ligipääsust väga mahukale veebi-keskkonnale koosnev kogumik, milles leidub süstematiseeritud kujul enamik informatsioonist, mida oma igapäevatöös vajavad ettevõtte töökeskkonnaspetsia-list, töökeskkonnavolinik ja töökesk-konnanõukogu liige, samuti aga ka mitmed teised erinevate astmete juhid, alates toote- ja suunajuhtidest ning lõpetades ettevõtte tegevjuhtkonnaga.
Veebikeskkonnas on süstematiseeritud kujul kogu värske seadusandlus, hulgaliselt infomaterjale, EV ja EL pädevate organisatsioonide ametlikke töökeskkonna-alaseid kommentaare ja juhendmaterjale, dokumentide näidiseid.
99.95 €
Vaata täpsemalt... Tööohutus ja töötervishoid samm-sammult

Kogumik on suunatud eraettevõttes või avaliku sektori asutuses töökeskkonna ohutuse eest vastutavale isikule (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige, tegevjuht).
Veebikeskkonnas leiate kõik raamatus viidatud dokumendipõhjad, tabelid, kontroll-loendid ja muud materjalid. Kõiki dokumente saab muuta, täiendada ja kohandada ning piiramatus mahus salvestada ja välja trükkida.
94.40 €
Vaata täpsemalt... Finantssuhted. Käsiraamat praktikule 2015

Finantssuhted 2015 on kogumik, mis koosneb raamatust ning ligipääsust väga mahukale veebikeskkonnale. Kogumik on mõeldud eraettevõtte või avaliku sektori asutuse finantsjuhile, raamatupidajale, tegevjuhile, juht- või kontrollorgani liikmele või teistele ettevõtte finantssuhete eest vastutavatele isikutele. Raamatus on käsitletud nelja tähtsamat päevakorral olevat finantsalast teemat: oodatavad muudatused raamatupidamise seaduses, üleminek e-arvetele, tegeliku töösuhte varjamine (nn OÜ-tamine) ja muudatused tulumaksuseaduses alates 01.01.2016. Veebikeskkonnas leidub süstematiseeritud kujul kokku 1800 erinevat õigusakti, dokumendinäidist, juhendmaterjali, kalkulaatorit, linki Internetiandmebaasidele ja palju muud.
94.40 €
Vaata täpsemalt... Erisoodustused. Käsiraamat tööandjale  (208 lk)

Autor Mai Palmipuu.
Raamatu eesmärk on anda soovitusi erisoodustuse kui maksustamise
objekti määratlemisel ja anda ülevaade olulisematest erisoodustusega
seotud reeglitest. Raamat aitab lugejal orienteeruda erisoodustusega
seotud seadusandluses ja hinnata erisoodustuse mõju majandustehingule.
47.20 €


24.00 €


Vaata täpsemalt... Riskianalüüsi käsiraamat  (224 lk)

Kogumiku eesmärgiks on süstematiseeritult ühtede kaante vahele
kokku koondada enamik materjalist, mis on vajalik tavaettevõtte riskianalüüsi
läbiviimiseks. Raamatus ei jagata kindlaid soovitusi, pigem vastupidi,
paljudes kohtades on esitanud erinevate institutsioonide erinevaid seisukohti
või tõlgendusi, mille vahel vastavalt ettevõtte iseloomule valida.
47.20 €


24.00 €


Vaata täpsemalt... Käibemaksu käsiraamat  (248 lk)

Käsiraamatusse on koondatud Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti ametlikud seisukohad käibemaksuseaduse kohta seisuga 01.04.2012.
Raamatuga on kaasas CD-plaat, millel on kõik käibemaksuseadusest tuleneved Eesti Vabariigi õigusaktid, Euroopa Liidu käibemaksuteemalised direktiivid, käibemaksuga seotud vormid ja blanketid ning ka Riigikohtu asjassepuutuvad lahendid.
41.41 €


24.00 €


Vaata täpsemalt... Hea raamatupidamistava 2012/2013  (432 lk)

Raamatus sisalduvad kõik uued Raamatupidamise Toimkonna juhendid nende lõplikus sõnastuses. Andmaks lugejale paremat ja kiiremat ülevaadet tehtud muudatustest, oleme palunud neid kommenteerida vandeaudiitoril ning finantsarvestuse õppejõul Mai Palmipuul. Raamatus sisaldub ka Raamatupidamise Toimkonna poolt avaldatud lühiülevaade muudatuste põhjustest ning sisust.
41.41 €


24.00 €


 
 
 
 OSTUKORV
Ostukorvis: 0 toodet
Summa: 0.00
 
 
 PARTNERID
Dokumendipood
Pandekt OÜ
Kruze Disain OÜ