AVALEHT
 LISAMATERJALID
 ON-LINE POOD
Käsiraamatud
CD-kogumikud
Seaduste kogumikud
Blanketid, plakatid
Ohutusmärgid
  KUIDAS OSTA
 TEENUSED
TKK täiendkoolitus
Esmaabi põhikoolitus
Esmaabi täiendkoolitus
Teenustööd
Kompleksteenus
Erimärgistus
 FIRMAST
 KONTAKT
  Külastused
 
 
TEENUSTÖÖD
 

Ten-Team OÜ pakub töökeskkonnaalast nõustamist ja tööohutusalast auditeerimist alates üksikküsimustest kuni komplekslahendusteni.
Sagedasemad meie käest tellitavad teenused on:

 • Töökeskkonna riskianalüüsi korraldamine;
 • töökeskkonna sisekontrolli kirjaliku tegevuskava koostamine;
 • töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmise korraldamine;
 • tervisekontrollile (töötervishoiuarsti juures) kuuluvate töötajate kindlaksmääramine;
 • ettevõttes nõutava töötervishoiu- ja tööohutusalase vastutuse määramiseks käskiv-korraldavate dokumentide koostamine;
 • konkreetseid kutsealasid, töökohti, töid jm. kohalikke tingimusi arvestavate  ohutusjuhendite koostamine ja töötajate juhendamiseks vajaliku dokumentatsiooni korrastamine;
 • ettevõtte eripärasid arvestava sissejuhatava juhendi koostamine kõigi töölevõetavate juhendamiseks;
 • töötajate tervisekontrolli korraldamiseks vajalike algandmete ja nimekirjade koostamine meditsiinilisteks uuringuteks;
 • isikukaitsevahendite, eririiete, -jalanõude väljastamise ja arvestamise korra väljatöötamine;
 • objekti üldise tuleohutusjuhendi koostamine;
 • töösisekorraeeskirjade koostamine;
 • tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimise korraldamine;
 • töökeskkonnaspetsialisti teenuse osutamine;
 • ettevõttesisese töötervishoiu ja tööohutusealase täiendõppe ja esmaabiandjate väljaõppe läbiviimine.

Täisteenuse tagamiseks teeme koostööd osaühingutega Töökeskkonna Uuringud(Eesti Akrediteerimiskeskuse reg. nr. L047) ja Karell Arstikeskus (Tervishoiuameti tegevusluba L01269).

Teie vajaduste täpsemaks kaardistamiseks ja konkreetse pakkumise saamiseks palume helistada 6300 900 või kirjutada kylli[at]tenteam.ee

 
 
 
 OSTUKORV
Ostukorvis: 0 toodet
Summa: 0.00
 
 
 PARTNERID
Dokumendipood
Pandekt OÜ
Kruze Disain OÜ