FINANTSSUHTED 2015
Käsiraamat praktikule
ELEKTROONILISED MATERJALID

I. FINANTS- JA RAAMATUPIDAMISALANE SEADUSANDLUS

1. ÜLDOSA
1.1. Äriseadustik (1.7.2015) UUS
1.2. Äriseadustik (1.1.2020) UUS
1.3. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (1.7.2014)
1.4. Maksukorralduse seadus (1.7.2015) UUS
1.5. Maksukorralduse seadus (1.1.2016) UUS
1.6. Pankrotiseadus (1.7.2014) UUS
1.7. Pankrotiseadus (1.1.2018) UUS
1.8. Saneerimisseadus (1.7.2014)
1.9. Võlaõigusseadus (1.10.2015) UUS
1.10. Võlaõigusseadus (1.1.2016) UUS

2. RIIKLIKUD MAKSUD
2.1. Käibemaks
2.1.1. Käibemaksuseadus (1.7.2015) UUS
2.1.2. Käibemaksuseadus (1.1.2017) UUS
2.1.3. Käibemaksuseadus (1.1.2018) UUS
2.1.4. Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord (1.7.2013)
2.1.5. Käibedeklaratsiooni vorm (1.12.2014) UUS
2.1.6. Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid (11.9.2015) UUS
2.1.7. Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim (3.5.2004)
2.1.8. Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord (29.3.2009)
2.1.9. Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord (1.12.2014) UUS
2.1.10. Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord (1.12.2014) UUS
2.1.11. Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord (1.12.2012)
2.1.12. Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused (1.7.2013)
2.1.13. Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm (4.7.2011)
2.1.14. Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord (1.1.2015) UUS
2.1.15. Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord (7.3.2014)
2.1.16. Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord (1.7.2009)
2.1.17. Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord (1.12.2012)
2.1.18. Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord (1.5.2004)
2.2. Tulumaks
2.2.1. Tulumaksuseadus (1.7.2015)
2.2.2. Tulumaksuseadus (1.1.2016)
2.2.3. Tulumaksuseadus (1.1.2017)
2.2.4. Mitteresidentidele, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise korra kinnitamine (1.6.2002)
2.2.5. Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid (1.1.2007)
2.2.6. „Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine (1.9.2015) UUS
2.2.7. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri (1.1.2015) UUS
2.3. Sotsiaalmaks
2.3.1. Sotsiaalmaksuseadus (1.9.2015) UUS
2.3.2. Sotsiaalmaksuseadus (1.1.2016) UUS
2.3.3. Sotsiaalmaksuseadus (1.1.2017) UUS
2.3.4. Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamise kord (1.1.2011)
2.3.5. Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord (29.11.2013)
2.3.6. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2003. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (26.12.2002)
2.3.7. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2004. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (22.12.2003)
2.3.8. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2005. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (24.12.2004)
2.3.9. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2006. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (30.12.2005)
2.3.10. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2007. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (31.12.2006)
2.3.11. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2008. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (21.12.2007)
2.3.12. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (9.1.2009)
2.3.13. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2010. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (1.1.2011)
2.3.14. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2011. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (23.12.2010)
2.3.15. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2012. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (24.12.2011)
2.3.16. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2013. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (30.12.2012)
2.3.17. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2014. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (20.12.2013)
2.3.18. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantava 2015. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine (20.12.2014) UUS*
2.3.19. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantud 2005. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (24.3.2006)
2.3.20. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantud 2006. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (25.3.2007)
2.3.21. “Riiklikku pensionikindlustuse registrisse” kantud 2007. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (30.3.2008)
2.3.22. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2008. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (30.3.2009)
2.3.23. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (1.1.2011)
2.3.24. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2010. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (24.3.2011)
2.3.25. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2011. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (22.3.2012)
2.3.26. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2012. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (23.3.2013)
2.3.27. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2013. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (28.3.2014)
2.3.28. „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2014. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine (27.3.2015) UUS*
2.3.29. Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel (1.9.2015) UUS
2.3.30. „Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine (1.9.2015) UUS
2.3.31. Kohustusliku pensionifondi osakute kord (7.2.2014)
2.4. Töötuskindlustusmaks
2.4.1. Töötuskindlustuse seadus (1.7.2014)
2.4.2. Töötuskindlustuse seadus (1.1.2016) UUS
2.4.3. Töötuskindlustuse seadus (1.1.2020) UUS
2.4.4. Töötuskindlustusmakse määrad 2014. aastal (1.1.2014)
2.4.5. „Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine (1.9.2015) UUS
2.4.6. Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärus (1.7.2014)
2.4.7. Töötuskindlustushüvitise taotlemise avaldusele kantavate andmete ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu (5.7.2009)
2.4.8. Eesti Töötukassa põhikiri (5.2.2012)
2.4.9. “Töötuskindlustuse seaduse” alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise kord (1.1.2007)
2.5. Maamaks
2.5.1. Maamaksuseadus (1.1.2015) UUS
2.5.2. Maamaksuseadus (1.1.2016) UUS
2.5.3. Maamaksuseadus (1.1.2017) UUS
2.5.4. Maa hindamise seadus (24.1.2014)
2.5.5. Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine (11.11.2005)
2.5.6. Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise kord (25.1.2008)
2.5.7. Maa korralise hindamise kord (1.6.2002)
2.5.8. Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine (22.3.2013)
2.5.9. Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika (1.1.2011)
2.5.10. Maa maksustamishinna arvutamise kord (1.1.2011)
2.6. Hasartmängumaks
2.6.1. Hasartmängumaksu seadus (1.9.2015) UUS
2.6.2. Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord (25.4.2010)
2.7. Raskeveokimaks
2.7.1. Raskeveokimaksu seadus (1.1.2012)
2.8. Kohustusliku kogumispensioni maksed
2.8.1. Kogumispensionide seadus (1.1.2012)
2.8.2. Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine (1.1.2014)
2.8.3. Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi alusel laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord (1.4.2015) UUS
2.8.4. Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted (8.2.2003)
2.8.5. „Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine (1.9.2015) UUS
2.9. Riigilõivud
2.9.1. Riigilõivuseadus (1.10.2015) UUS
2.9.2. Riigilõivuseadus (1.1.2016) UUS
2.9.3. Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel (1.1.2011)
2.10. Muu maksustamine
2.10.1. Seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seadus (27.11.2006)
2.10.2. Üleliigse laovaru tasu seadus (1.9.2015) UUS
2.10.3. Hinnalise kingituse maksumuse ja rahalise preemia piirmäära kehtestamine (1.4.2013)
2.10.4. Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm (7.4.2012)
2.10.5. Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri (1.7.2013)
2.10.6. Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord (1.6.2012)
2.10.7. Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm (1.12.2012)
2.10.8. Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord (1.6.2012)

3. KOHALIKUD MAKSUD
3.1. Kohalike maksude seadus (1.7.2013)
3.2. Kohalike omavalitsuste kehtestatud maksud
3.2.1. Abja vald - Teede ja tänavate sulgemise maks UUS*
3.2.2. Aegviidu vald - Teede ja tänavate sulgemise maks 
3.2.3. Elva linn - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.4. Haljala vald - Reklaamimaks
3.2.5. Hanila vald - Reklaamimaksu kehtestamine Hanila vallas
3.2.6. Harku vald - Müügimaksu määruse kehtestamine
3.2.7. Harku vald - Reklaamimaksu määruse kehtestamine UUS*
3.2.8. Harku vald - Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu kehtestamine
3.2.9. Iisaku vald - Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu kehtestamine Iisaku vallas
3.2.10. Jõelähtme vald - Välireklaami paigaldamise eeskirja ning reklaamimaksu kehtestamine Jõelähtme vallas
3.2.11. Jõgeva linn - Reklaamimaks
3.2.12. Jõgeva linn - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.13. Jõhvi vald - Parkimistasu kehtestamine Jõhvi linnas
3.2.14. Jõhvi vald - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.15. Jõhvi vald - Teede ja tänavate sulgemise maks Jõhvi vallas
3.2.16. Järvakandi vald - Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
3.2.17. Kadrina vald - Reklaamimaks
3.2.18. Kaiu vald - Reklaamimaks
3.2.19. Keila linn - Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas
3.2.20. Kohtla-Järve linn - Kohtla-Järve linna teede ja tänavate sulgemislubade väljaandmise ja maksu tasumise kord
3.2.21. Kohtla-Järve linn - Kohtla-Järve linna teede ja tänavate sulgemislubade väljaandmise ja maksu tasumise kord määruse muutmine
3.2.22. Kohtla-Järve linn - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.23. Kohtla-Järve linn - Reklaamimaksu kehtestamine määruse muutmine
3.2.24. Kose vald - Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
3.2.25. Kuressaare linn - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.26. Loksa linn - Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas
3.2.27. Muhu vald - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.28. Narva linn - Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.29. Otepää vald - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.30. Paide vald - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.31. Paikuse vald - Reklaami- ja kuulutusemaksu muutmine
3.2.32. Palupera vald - Reklaami ja kuulutuste paigaldamise ja maksustamise korra kehtestamine
3.2.33. Põltsamaa linn - ja reklaamimaks
3.2.34. Põltsamaa linn - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.35. Põltsamaa linn - Välireklaami paigaldamise eeskiri
3.2.36. Põlva linn - Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine
3.2.37. Pärnu linn - Parkimistasu kehtestamine
3.2.38. Pärnu linn - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.39. Pärnu linn - Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
3.2.40. Pöide vald - Reklaami ja kuulutuste paigaldamise ja maksustamise korra kehtestamine
3.2.41. Rakvere linn - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.42. Ridala vald - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.43. Räpina vald - Reklaamimaksu kehtestamine Räpina vallas
3.2.44. Saarepeedi vald - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.45. Saue linn - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.46. Saue vald - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.47. Sauga vald - Sauga valla reklaamimaksu kehtestamine
3.2.48. Sillamäe linn - Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks
3.2.49. Tallinna linn - Müügimaks Tallinnas
3.2.50. Tallinna linn - Reklaamimaks Tallinnas
3.2.51. Tallinna linn - Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu
3.2.52. Tallinna linn - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.53. Tartu linn - Parkimistasu
3.2.54. Tartu linn - Reklaamimaks
3.2.55. Tartu linn - Teede ja tänavate maks
3.2.56. Tartu vald - Reklaamimaksu kehtestamine
3.2.57. Toila vald - Parkimistasu kehtestamine Toila vallas
3.2.58. Tudulinna vald - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.59. Tõrva linn - Reklaami paigaldamise eeskirja ning reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine
3.2.60. Tõrva linn - Reklaamimaks
3.2.61. Valga linn - Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks
3.2.62. Valga linn - Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine 
3.2.63. Viimsi vald - Reklaamimaksumäärus
3.2.64. Viimsi vald - Teede sulgemise maksu määrus
3.2.65. Viljandi linn - Reklaamimaks (kehtiv alates 01.07.2012)
3.2.66. Viljandi linn - Teede ja tänavate sulgemise maks
3.2.67. Võru linn - Reklaamimaksu kehtestamine 
3.2.68. Võru linn - Teede ja tänavate sulgemise maks

4. RAAMATUPIDAMINE
4.1. Raamatupidamise seadus (23.3.2014)
4.2. Majandusaasta aruande taksonoomia (1.1.2014)
4.3. Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine (1.1.2014)
4.4. Raamatupidamise Toimkonna töökord (28.1.2005)
4.5. Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord (1.1.2011)
4.6. Riigi raamatupidamise üldeeskiri (24.11.2014) UUS
4.7. Erinõuded avaliku ettevõtja, eri- või ainuõigust omava ettevõtja ja üldist huvi pakkuvat teenust osutava ettevõtja raamatupidamise läbipaistvusele ning avaliku tootmisettevõtja aruandele (1.1.2011)
4.8. Asutused, kes võivad nõuda taksonoomiaga hõlmatud andmete esitamist (19.7.2010)
4.9. Raamatupidamise Toimkonna juhendid
4.9.1. Eessõna Raamatupidamise Toimkonna juhenditele (1.1.2013)
4.9.2. RTJ 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (1.1.2013)
4.9.3. RTJ 2 - Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (1.1.2013)
4.9.4. RTJ 3 - Finantsinstrumendid (1.1.2013)
4.9.5. RTJ 4 - Varud (1.1.2013)
4.9.6. RTJ 5 - Materiaalne ja immateriaalne põhivara (1.1.2013)
4.9.7. RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud (30.4.2014) UUS
4.9.8. RTJ 7 - Bioloogilised varad (1.1.2013)
4.9.9. RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad (1.1.2013)
4.9.10. RTJ 9 - Rendiarvestus (1.1.2013)
4.9.11. RTJ 10 - Tulu kajastamine (1.1.2013)
4.9.12. RTJ 11 - Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine (1.1.2013)
4.9.13. RTJ 12 - Valitsusepoolne abi (30.4.2014) UUS
4.9.14. RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded (1.1.2013)
4.9.15. RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused (1.1.2013)
4.9.16. RTJ 15 - Lisades avalikustatav informatsioon (1.1.2013)
4.9.17. RTJ 17 - Teenuste kontsessioonikokkulepped (1.1.2013)

5. RIIGIHANKED
5.1. Riigihangete seadus (2.4.2015) UUS
5.2. Riigihangete registri põhimäärus (15.6.2012)
5.3. Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus (18.9.2015) UUS
5.4. Euroopa Komisjoni teate alusel Rahandusministeeriumile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord (14.10.2011)
5.5. Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse ümberkorraldamine (27.3.2003)

6. TOLL, AKTSIIS, KAUBAVAHETUS
6.1. TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo konventsioon (21.3.1993)
6.2. Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadus (1.6.2002)
6.3. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (1.7.2015) UUS
6.4. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (1.1.2016) UUS
6.5. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (1.2.2016) UUS
6.6. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (1.6.2016) UUS
6.7. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (1.1.2017) UUS
6.8. Alkoholiseadus (1.9.2015) UUS
6.9. Kaubamärgiseadus (1.1.2012)
6.10. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus (1.1.2015) UUS
6.11. Pakendiaktsiisi seadus (27.5.2014) UUS
6.12. Pakendiseadus (1.1.2015) UUS
6.13. Relvaseadus (1.4.2015) UUS
6.14. Relvaseadus (1.3.2016) UUS
6.15. Relvaseadus (1.1.2020) UUS
6.16. Riikliku statistika seadus (1.1.2015) UUS
6.17. Strateegilise kauba seadus (1.4.2015) UUS
6.18. Strateegilise kauba seadus (1.1.2016) UUS
6.19. Taimekaitseseadus (1.9.2015) UUS
6.20. Taimekaitseseadus (1.7.2014) UUS
6.21. Taimekaitseseadus (1.6.2015) UUS
6.22. Tolliseadus (1.1.2015) UUS
6.23. Tolliseadus (1.1.2016) UUS
6.24. Tolliseadus (1.1.2020) UUS
6.25. Tubakaseadus (1.5.2015) UUS
6.26. Tubakaseadus (1.1.2016) UUS
6.27. UNESCO kultuuripärandi kaitse konventsioonide ratifitseerimise seadus (1.6.2002)
6.28. Vedelkütuse erimärgistamise seadus (1.5.2015) UUS
6.29. Vedelkütuse seadus (1.7.2015) UUS
6.30. Vedelkütuse seadus (1.1.2016) UUS
6.31. Veterinaarkorralduse seadus (1.9.2015) UUS
6.32. Veterinaarkorralduse seadus (1.1.2016) UUS
6.33. Väärismetalltoodete seadus (1.1.2015) UUS
6.34. Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad (18.7.2010)
6.35. Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord (1.12.2012)
6.36. Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord (1.12.2012)
6.37. Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord (1.1.2015) UUS
6.38. Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed (1.12.2012)
6.39. Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord (1.12.2012)
6.40. Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord (1.3.2015) UUS
6.41. Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord (1.1.2011)
6.42. Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded (1.7.2014) UUS
6.43. Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord (1.10.2014) UUS
6.44. Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord, nõuded vabatsoonile, vabalaole või tollilaole, kus on lubatud käidelda mittenõuetekohaseks tunnistatud kaubasaadetisi, nõuded mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavale ettevõttele (3.7.2014) UUS
6.45. Kaitsejõudude, politsei, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord (14.6.2014) UUS
6.46. Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi taotlemise ja väljastamise kord (1.5.2004)
6.47. Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord (16.10.2015) UUS
6.48. Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord (1.5.2015) UUS
6.49. Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering (8.8.2014) UUS
6.50. Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loale esitatavad nõuded (19.5.2008)
6.51. Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord (1.12.2012)
6.52. Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord (1.9.2015) UUS
6.53. Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil (1.10.2014) UUS
6.54. Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused (15.8.2014) UUS
6.55. Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine (1.12.2012)
6.56. Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist (1.6.2013)
6.57. Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 99 “Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks” muutmine (14.1.2006)
6.58. Rahvusvahelisele postisaadetisele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kord (26.7.2009)
6.59. Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu (1.7.2014)
6.60. Strateegilise kauba sisseveolitsentsi, väljaveolitsentsi, transiidiloa, väljaveo üldloa kasutaja õiendi ja lõppkasutuse järelevalve dokumentide taotluste vormid, sõjalise kauba vahendajate riiklikusse registrisse kandmise taotluse vorm ning väljaveo üldloa alusel teostatud strateegiliste kaupade väljaveo ja osutatud teenuste aruande vorm ning sinna kantavate andmete loetelu (1.1.2012)
6.61. Strateegiliste kaupade nimekiri (6.6.2015) UUS
6.62. Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli (5.10.2014) UUS
6.63. Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord (1.3.2014)
6.64. Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord (1.1.2010)
6.65. Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised (1.7.2009)
6.66. Varude tolliformaalsused (15.2.2014)
6.67. Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord (22.3.2014)

7. HÜVITISED, TASUD, TOETUSED
7.1. Vanemahüvitise seadus (1.7.2014) UUS
7.2. Riiklike peretoetuste seadus (1.1.2015) UUS
7.3. Riiklike peretoetuste seadus (1.6.2016) UUS
7.4. Riiklike peretoetuste seadus (1.7.2017) UUS
7.5. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (1.7.2015) UUS
7.6. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (1.1.2016) UUS
7.7. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (1.7.2016) UUS
7.8. Sotsiaalhoolekande seadus (1.7.2015) UUS
7.9. Sotsiaalhoolekande seadus (1.1.2016) UUS
7.10. Sotsiaalhoolekande seadus (1.7.2018) UUS
7.11. Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (1.9.2015) UUS
7.12. Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (1.1.2016) UUS
7.13. Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (1.3.2016) UUS
7.14. Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (1.7.2017) UUS
7.15. Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord (1.1.2015) UUS
7.16. Asendustäitmise kulude arvutamise kord ja asendustäitmise läbi viinud kolmandale isikule makstava tasu piirmäärad ning tasu maksmise ja tasaarvelduse kord (1.6.2002)
7.17. Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord (30.1.2006)
7.18. Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord (1.1.2010)
7.19. Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja “Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär (1.1.2011)
7.20. Eesti Töötukassa nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suurus ja tasu maksmise kord (9.9.2004)
7.21. Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord (1.1.2010)
7.22. Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord (22.6.2012)
7.23. Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise kord (27.11.2006)
7.24. Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord (1.9.2014) UUS
7.25. Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord (1.6.2002)
7.26. Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord (1.1.2011)
7.27. Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord (16.8.2013)
7.28. Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise suuruse arvutamise kord (8.3.2004)
7.29. Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu (1.1.2013)
7.30. Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad (5.4.2015) UUS
7.31. Maakorralduse kulude määramise, rahastamise, riiklike toetusrahade määramise ja krediteerimise korra kinnitamine (1.1.2011)
7.32. Omaosaluse alusmäär (1.10.2012)
7.33. Pankrotitoimkonna liikme tasu piirmäärad (1.1.2004)
7.34. Perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamise kord (29.3.2004)
7.35. Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord (31.3.2015) UUS
7.36. Prokuröri ühest teenistuspiirkonnast teise üleviimisel tekkinud kulutuste hüvitamise kord (1.1.2011)
7.37. Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord (1.1.2013)
7.38. Riiklike peretoetuste, vanemahüvitise ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemise ja lõpetamise avalduse vorm ning vajalike lisadokumentide loetelu (1.7.2014) UUS
7.39. Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad (1.1.2011)
7.40. Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord (1.1.2012)
7.41. Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus (6.12.2010)
7.42. Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord (1.1.2015) UUS
7.43. Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord (1.1.2011)
7.44. Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord (1.1.2012)
7.45. Töötamistoetuse maksmise tingimused ja kord (1.1.2011)
7.46. Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus (1.7.2014)
7.47. Universaalteenuse makse määra kehtestamine 2010. aastaks (1.1.2010)
7.48. Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning määramise ja maksmise juhend (1.1.2013)
7.49. Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kord (1.1.2013)
7.50. Vanglaametnikukandidaadi ettevalmistusteenistuse kulude arvestamise ja hüvitamise kord (2.2.2004)
7.51. Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord (18.10.2014) UUS
7.52. Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord (1.7.2014) UUS
7.53. Õigusvastaselt võõrandatud maal ebaseadusliku raiega tekitatud kahju hüvitise deponeerimise ning väljamaksmise korra kinnitamine (1.6.2002)

 

II. FINANTS- JA RAAMATUPIDAMISALANE DOKUMENTATSIOON SUHTLEMISEL RIIGIASUTUSTEGA

1. MAKSU- JA TOLLIAMET
1.1. Vorm TSD ja lisad
1.1.1. Vorm TSD - Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon UUS
1.1.2. Vorm TSD lisa 1 - Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse UUS
1.1.3. Vorm TSD lisa 1, lisaleht - Lisaleht, kui aruandealuseid isikuid on üle seitsme
1.1.4. Vorm TSD lisa 2 - Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks UUS
1.1.5. Vorm TSD lisa 3 - Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum UUS
1.1.6. Vorm TSD lisa 3, lisaleht - Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum, lisaleht UUS*
1.1.7. Vorm TSD lisa 4 - Erisoodustused UUS
1.1.8. Vorm TSD lisa 5 - Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud UUS
1.1.9. Vorm TSD lisa 6 - Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed UUS
1.1.10. Vorm TSD lisa 7 - Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ning nendega seotud õigused UUS
1.1.11. Vorm TSD lisa 7, lisaleht 1 - Saadud tulud UUS*
1.1.12. Vorm TSD lisa 7, lisaleht 2 - Üle antud ja saadud õigused UUS*
1.1.13. Vorm ESD - Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel UUS
1.1.14. Nimekiri riikidest, kellega Eestil on sõlmitud kehtiv tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping
1.2. Vormid TSM, TPS, TM ja TD
1.2.1. Vorm TSM - Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend UUS
1.2.2. Vorm TSM MR - Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend UUS*
1.2.3. Vorm TSM LIF - Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsioon UUS
1.2.4. Vorm TPS - Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend
1.2.5. Vorm TM 1 - Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend UUS
1.2.6. Vorm TM 3 - Taotlus maksulepingu kohaldamiseks
1.2.7. Vorm TD - Omakapitalist tehtud väljamaksete tõend UUS
1.3. Kakskeelsed TSD, TSM ja TM vormid
1.3.1. Vorm TSD / Form TSD - Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispenisoni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon / Declaration of income and social tax, unemployment insurance premiums and contributions to mandatory funded pension UUS
1.3.2. Vorm TSD lisa 1 / Form TSD annex 1 - Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse / Payments made to resident natural persons, withheld income tax, unemployment insurance premiums and constributions to mandatory funded pension and calculated social tax UUS
1.3.3. Vorm TSD lisa 2 / Form TSD annex 2 - Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks / Payments made to non-resident natural persons, withheld income tax, unemployment insurance premiums and calculated social tax UUS
1.3.4. Vorm TSM / Form TSM - Residendist füüsilisele isikule tehtud kinnipidamiste ja arvutuste tõend / Certificate for payments made to a resident natural person, amounts withheld and calculated UUS
1.3.5. Vorm TSM 1 / Form TSM 1 - Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend / Certificate for payments made to a non-resident natural person, amounts withheld and social tax calculated in 2009
1.3.6. Vorm TM 1 / Form TM1 - Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend / Certificate for payments made to a non-resident legal person and income tax withheld in 2009
1.3.7. Vorm TM 3 / Form TM 3 - Taotlus maksulepingu kohaldamiseks / Claim for the application of the Convention for avoidance of double taxation
1.4. TSD vormid elektrooniliseks esitamiseks
1.4.1. Vorm TSD elektroonilise faili struktuur - Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni (TSD) andmete elektrooniline esitamine
1.4.2. Vorm ESD elektroonilise faili struktuur - Maksudeklaratsioon Vorm ESD
1.4.3. Vorm KMD INF1 xml-faili struktuur - Käibedeklaratsioon Vorm KMD
1.5. Käibemaksu vormid
1.5.1. Vorm KMD - Käibedeklaratsioon UUS
1.5.2. Vorm KMD INF - Käibedeklaratsiooni lisa
1.5.3. Vorm KMT - Taotlus käibemaksu tagastamiseks välisriigi maksukohustuslasele  
1.5.4. Vorm KR - Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus
1.5.5. Vorm PKR - Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avaldus
1.5.6. Vorm KRÜ - Ühe maksukohustuslasena registreerimise avaldus
1.5.7. Vorm KRL - Ühe maksukohustuslasena registreerimise avalduse lisa
1.5.8. Vorm VD - Kauba ühendusesisese käibe aruanne
1.5.9. Vorm VD. Jätkuleht - Kauba ühendusesisese käibe aruande jätkuleht
1.5.10. Vorm VDP - Kauba ühendusesisese käibe muutmise aruanne
1.5.11. Vorm VDP. Jätkuleht - Kauba ühendusesisese käibe muutmise aruande jätkuleht
1.5.12. Taotlus välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning nato liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning õppeasutusele käibemaksu tagastamiseks
1.6. INF-vormid
1.6.1. Vorm INF 1 - Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon
1.6.2. Vorm INF 2 - Füüsiliste isikute poolt tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon
1.6.3. Vorm INF 3 - Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon
1.6.4. Vorm INF 4 - Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon
1.6.5. Vorm INF 5 - Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon
1.6.6. Vorm INF 6 - Füüsiliste isikute poolt soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade kohta
1.6.7. Vorm INF 9 - Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon
1.6.8. Vorm INF 11 - Maksustamisele mittekuuluvate dividendide ja muude kasumieraldiste deklaratsioon
1.6.9. Vorm INF 12 - Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon UUS
1.6.10. Vorm INF 14 - Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon UUS
1.6.11. Vorm INF 15 - Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon
1.6.12. Vorm INF 16 - Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon
1.7. Vormid mitteresidentidele
1.7.1. Vorm / Form A1   - Mitteresidendi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud / Income of non-resident derived in Estonia on which no income tax has been withheld
1.7.2. Vorm / Form E1 - Mitteresidendi tulu ettevõtlusest Eestis / Business income of a non-resident derived from Estonian sources
1.7.3. Vorm E1 lisa - Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine
1.7.4. Vorm / Form V1 - Mitteresidendi kasu Eestis asuva vara võõrandamisest / Gain derived by non-resident from the transfer of property in Estonia
1.7.5. Vorm TM 3 / Form TM3 - Taotlus maksulepingu kohaldamiseks / Claim for the application of the Convention for avoidance of double taxation.
1.7.6. Vorm R / Form R - Füüsilise isiku residentsuse määramise vorm
1.7.7. Vorm R2 / Form R2 - Mitteresidendist maksumaksja registreerimise avaldus
1.7.8. Vorm R3 - Taotlus mitteresidendi registreerimiseks
1.7.9. Form R3 - Registration application for non-resident taxpayer
1.7.10. Vorm R4 / Form R4 - Mitteresidendist maksumaksja registriandmete muutmise, tegevuse lõpetamise või püsiva tegevuskoha likvideerimise avaldus / Application for non-resident taxpayer on changes in register entries concerning the termination of activities, liquidation of the permanent establishment and changes in other information
1.7.11. Vorm TSM MR - Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend UUS*
1.7.12. Dividendiväljamaksetelt tulumaksu tasumise kinnitaminse tõend
1.7.13. Taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks
1.8. Hasartmängude korraldamise taotlused
1.8.1. Hasartmängude korraldamise tegevusloa taotlus
1.8.2. Hasartmängu korraldusloa taotlus
1.8.3. Kaughasartmängu korraldusloa taotlus
1.8.4. Kaubandusliku loterii registreerimistaotlus
1.8.5. Kaubandusliku loterii registreerimistaotlus (inglise keeles)
1.9. Hasartmängumaksu deklaratsiooni vormid
1.9.1. Hasartmängumaksu deklaratsioon õnnemängu korraldamisel mänguautomaadil UUS*
1.9.2. Hasartmängumaksu deklaratsioon õnnemängu korraldamisel mängulaual UUS*
1.9.3. Hasartmängumaksu deklaratsioon õnnemängu ja osavusmängu korraldamisel kaughasartmänguna UUS*
1.9.4. Hasartmängumaksu deklaratsioon turniirina õnnemänguturniiri korraldamisel UUS*
1.9.5. Hasartmängumaksu deklaratsioon ringmänguna õnnemänguturniiri korraldamisel UUS*
1.9.6. Hasartmängumaksu deklaratsioon toto korraldamisel UUS*
1.9.7. Hasartmängumaksu deklaratsioon loterii korraldamisel UUS*
1.9.8. Hasartmängumaksu deklaratsioon osavusmängu korraldamisel mänguautomaadil UUS*
1.9.9. Hasartmängumaksu deklaratsioon kaubandusliku loterii korraldamisel UUS*
1.10. Hasartmängude aruannete vormid
1.10.1. Hasartmängu aruannete XML-vormingus esitamise juhend
1.10.2. HMA1 - Hasartmängude aruanne
1.10.3. HMA2 - Õnnemänguturniiride aruanne
1.11. Aktsiisivormid
1.11.1. Pakendi aktsiisideklaratsioon
1.11.2. Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne
1.11.3. Alkoholi aktsiisideklaratsioon
1.11.4. Tubaka aktsiisideklaratsioon
1.11.5. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne
1.11.6. Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne
1.11.7. Energiatoote aktsiisideklaratsioon (elekter ja kütus)
1.11.8. Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks
1.11.9. SAAD - Euroopa Ühenduse aktsiisikauba lihtsustatud saateleht (eesti keeles)
1.11.10. SAAD - Euroopa Ühenduse aktsiisikauba lihtsustatud saateleht (inglise keeles)
1.11.11. Aktsiisilao/registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotluse vorm
1.11.12. Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise asendustoimingu saatedokument
1.12. Kütuse käitlemise registreerimise dokumendid
1.12.1. Kütuse müügi registreeringut taotleva isiku äriplaan
1.12.2. Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatise vähendamise taotlus
1.12.3. Aktsiisilaost kütuse tarbimisse lubaja tagatise vähendamise taotlus
1.13. Maksuvõla ajatamise vormid
1.13.1. Juriidilise isiku maksuvõla tasumise ajatamise taotlus
1.13.2. Taotlus juriidilise isiku maksuvõla tasumise ajatamiseks lihtsustatud korras
1.13.3. Füüsilise isiku maksuvõla tasumise ajatamise taotlus
1.13.4. Füüsilise isiku (s.h FIE) tulude ja kulude arvestus (Maksuvõla tasumise ajatamise taotluse juurde)
1.13.5. Taotlus füüsilise isiku (sealhulgas FIE) maksuvõla tasumise ajatamiseks lihtsustatud korras
1.13.6. Rahavoogude prognoos
1.14. Muud vormid
1.14.1. TMIN - Taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kandmiseks UUS
1.14.2. TMIN-K - Usuliste ühenduste taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks
1.14.3. Avaldus maksualase informatsiooni taotlemiseks
1.14.4. RMMOMT - Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatis
1.14.5. Dividendiväljamaksetelt tulumaksu tasumise kinnitamise tõend
1.14.6. Õnnemängu mängimise piirangu seadmise Maksu- ja Tolliametis esitatava avalduse vorm
1.14.7. Õnnemängu mängukohas esitatava avalduse vorm
1.15. Tolliblanketid
1.15.1. Lihtsustatud protseduuride kasutamise loa taotlus
1.15.2. Lihtsustatud protseduuride kasutamise loa taotlus. Lisaleht EKSPORT
1.15.3. Lihtsustatud protseduuride kasutamise loa taotlus. Lisaleht IMPORT
1.15.4. Sularaha deklaratsioon
1.15.5. Sularaha deklaratsioon (inglise keeles)
1.15.6. Kaupade liikumissertifikaat (päritolutõend) EUR.1
1.15.7. Päritolusertifikaat GSP vorm A
1.15.8. Teabesertifikaat INF 4
1.15.9. Liikumissertifikaat EUR-MED
1.15.10. Tolliväärtuse deklaratsioon D.V.1
1.15.11. Tolliväärtuse deklaratsiooni lisaleht D.V.1 BIS
1.15.12. Ekspordi/impordi ühtne haldusdokument SAD
1.15.13. Ekspordi/impordi ühtne haldusdokument SAD lisaleht
1.15.14. Ekspordi/julgeoleku ühtne haldusdokument ESS
1.15.15. Ekspordi/julgeoleku kaubanimekiri ESS Lol
1.15.16. Transiidi/julgeoleku saatedokument TSAD
1.15.17. Transiidi/julgeoleku kaubanimekiri TSAD Lol
1.15.18. Julgeoleku ja turvalisuse dokument SSD
1.15.19. Julgeoleku ja turvalisuse kaubanimekiri SSD Lol
1.15.20. Kala ja muude meresaaduste ühenduse tollistaatuse tõendamise vihik T2M
1.15.21. Türgist imporditud kaupade tollistaatuse tõend A.TR.
1.15.22. Üldtagatise sertifikaat TC 31
1.15.23. Tagatisest vabastamise sertifikaat TC 33
1.15.24. Diplomaatilise kauba deklaratsioon
1.15.25. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri / välisriigi relvajõudude liikme deklaratsioon UUS*
1.15.26. Reisija deklaratsioon
1.15.27. Kauba hoiustamise taotlus

2. EESTI HAIGEKASSA
2.1. Tööandjale vajalikud vormid
2.1.1. Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele UUS
2.1.2. Teade kindlustuskaitse lõppemisest
2.1.3. Tööandja tõend UUS
2.1.4. Töövõimetuslehtede saatekiri
2.2. Kohalikule omavalitsusele vajalikud vormid
2.2.1. Kindlustatavate isikute nimekiri (puudega isiku hooldajate arvelevõtmiseks)
2.2.2. Teade kindlustuskaitse lõppemisest (puudega isiku hooldajate arvelt mahavõtmiseks)
2.3. Kindlustatule vajalikud vormid - Eesti Vabariik
2.3.1. Kontoandmete muutmise avaldus UUS*
2.3.2. Ülalpeetava abikaasa avaldus
2.3.3. Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi avaldus
2.3.4. Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks
2.3.5. Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase; välisriigis õppija; ülalpeetav abikaasa) UUS*
2.3.6. Avaldus töövõimetushüvitise kandmiseks teise isiku pangakontole
2.3.7. Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral UUS
2.3.8. Hambaravi/hambaproteeside hüvitise avaldus UUS
2.3.9. Täiendava ravimihüvitise taotlemise avaldus UUS
2.3.10. Avaldus perearstile
2.3.11. Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitise avaldus
2.3.12. Töövõimetushüvitise maksmiseks isikliku pangakonto andmete teatamise avaldus
2.3.13. Töövõimetushüvitise andmete väljastamise avaldus
2.4. Kindlustatule vajalikud vormid - Euroopa Liit
2.4.1. Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus UUS
2.4.2. Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks UUS*
2.4.3. Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm UUS*
2.4.4. Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks UUS
2.4.5. Avaldus vormi E121 saamiseks UUS
2.4.6. Avaldus teises liikmesriigis töötava isiku pereliikmete registreerimiseks ravikindlustatute andmekogusse
2.4.7. Avaldus vormi E104 saamiseks UUS
2.4.8. Isiku avaldus vormi E106 saamiseks UUS*
2.4.9. Tööandja avaldus vormi E106 saamiseks UUS*
2.4.10. Avaldus EL pensionäri (E121) ja lähetatud töötaja (E106) ning nende pereliikmete registreerimiseks
2.4.11. Avaldus Eestis töötava isiku teises EL liikmesriigis elavatele ülalpeetavatele kindlustamata pereliikmetele vormi E 109 taotlemiseks
2.4.12. Avaldus vormi E121 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas UUS
2.5. Raviasutusele vajalikud vormid
2.5.1. Arsti tõend esitamiseks haigekassale
2.5.2. Taotlus-ankeet kasutajanimele ja paroolile
2.5.3. Töövõimetuslehe vorm
2.5.4. Proteesiarve näidis
2.5.5. Retseptiblankettide tellimusvorm UUS
2.5.6. Saatekirja vorm UUS
2.5.7. Ravimite erandkorras kompenseerimine
2.5.8. Arstitõend raseduse kohta UUS
2.5.9. Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks UUS
2.5.10. Vorm E116

3. EESTI TÖÖTUKASSA
3.1. Tööandja tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmaksete kohta UUS
3.2. Avaldus töötuskindlustushüvitise taotlemiseks
3.3. Avaldus kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral UUS
3.4. Avaldus tööturukoolituse kulude hüvitamiseks UUS*
3.5. Sõidu- ja majutustoetuse avaldus
3.6. Ettevõtluse alustamise toetuse avaldus
3.7. Ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise aruanne, alates 01.01.2012 toetust saanutele
3.8. Ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise aruanne, alates 01.01.2013 toetust saanutele
3.9. Ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise aruanne ESF finantseeringuga UUS*
3.10. Avaldus tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemiseks
3.11. Taotlus tõendi E301 väljastamiseks Eestis täitunud perioodide kohta
3.12. Taotlus tõendi E301 väljastamiseks Eestis täitunud perioodide kohta inglise keeles
3.13. Taotlus tõendi E301 väljastamiseks välisriigis täitunud perioodide kohta
3.14. Taotlus tõendi E303 väljastamiseks
3.15. Töötuna arvelevõtmise ja välisriigi töötushüvitise väljamaksmise taotlus
3.16. Loa taotlus töökoha täitmiseks välismaalasega
3.17. Palgatoetuse avaldus UUS*
3.18. Palgatõend (kehtiv enne 01.05.14 sõlmitud lepingutele) UUS*
3.19. Proovitööl osalemise leht
3.20. Talgutöö osavõtuleht
3.21. Taotlus vormi U1 väljastamiseks Eestis täitunud perioodide kohta
3.22. Vabatahtliku töö osavõtuleht UUS*
3.23. Välismaal täitunud kindlustusperioodide kinnitamine UUS
3.24. Vormi U2 esitamine, tööotsingud Eestis
3.25. Vormi U2 taotlus tööotsingutele välismaale

4. SOTSIAALKINDLUSTUSAMET
4.1. Pensionid
4.1.1. Pensioniavalduse vorm UUS
4.1.2. Nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta
4.1.3. Avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks
4.1.4. Tõend pensioniavalduse vastuvõtmise kohta (lisa 3)
4.1.5. Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks UUS
4.1.6. Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta UUS
4.1.7. Avaldus saamata jäänud pensioni kohta UUS*
4.1.8. Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta UUS*
4.1.9. Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõendi kaaskiri UUS*
4.2. Peretoetused ja vanemahüvitised
4.2.1. Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitiste taotlemiseks ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks ja lõpetamiseks UUS
4.2.2. Avaldus kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemiseks UUS*
4.2.3. Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks UUS*
4.2.4. Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks) UUS*
4.2.5. Teatis peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse juurde
4.2.6. Avalduse esitamine riigiportaali eesti.ee kaudu
4.2.7. Avaldus pensioni, toetuse, hüvitise ülekandmiseks pangakontole
4.2.8. Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks UUS
4.2.9. Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta
4.3. Elatisabi
4.3.1. Avaldus elatisabi taotlemiseks UUS
4.4. Euroopa Liidu taotluste blanketid
4.4.1. Vormi A1 (E101) taotlus töötajale UUS
4.4.2. Vormi A1 (E101) taotlus füüsilisest isikust ettevõtjale UUS
4.4.3. Vormi A1 (E101) taotlus ametnikule UUS
4.4.4. Vormi E101 taotlemine eesti.ee kaudu UUS*
4.4.5. Vormi E101 tühistamise avaldus UUS
4.4.6. Vormi E102 taotlus
4.4.7. Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks
4.4.8. Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207
4.5. Arstliku ekspertiisi blanketid
4.5.1. Ekspertiisitaotlus tööealisele inimesele
4.5.2. Ekspertiisitaotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele
4.5.3. Ekspertiisi taotlus lapsele, tööealisele ja vanaduspensioniealisele inimesele riigiportaalis eesti.ee UUS*
4.5.4. Terviseseisundi kirjeldus (arstliku ekspertiisi taotluse juurde)
4.5.5. Nõusoleku andmise kinnitusleht
4.5.6. Puudega isiku kaardi taotlus
4.5.7. Terviseseisundi kirjelduse vormi täitmise juhend
4.5.8. Perearstidelt krüpteeritud dokumentide saatmine SKAsse (juhend)
4.5.9. Hoolekande asutuse teatis
4.5.10. Hoolekande asutuse teatise täitmise juhend
4.6. Erihoolekandeteenused
4.6.1. Erihoolekandeteenuste taotlus
4.6.2. Erihoolekandeteenuse taotlemine riigiportaalis eesti.ee UUS*
4.6.3. Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus
4.6.4. Hinnang igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks
4.6.5. Tegevusloa taotlus erihoolekandeteenuse osutamiseks
4.6.6. Juhend erihoolekandeteenuse osutamise tegevusloa taotluse täitmiseks UUS
4.6.7. Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend UUS
4.6.8. Hoolekande asutuse teatis
4.7. Sotsiaaltoetused
4.7.1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse avaldus UUS
4.8. Rehabilitatsiooniteenus
4.8.1. Rehabilitatsiooniteenuse taotlus UUS*
4.8.2. Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks
4.8.3. Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks
4.8.4. Suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele
4.8.5. Isiklik rehabilitatsiooniplaan
4.8.6. Arve rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta
4.9. Ohvriabi
4.9.1. Hüvitistaotlus (Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm) UUS*
4.9.2. Avaldus vägivallakuriteoga tekitatud kahju kohta prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele UUS*
4.9.3. Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotluse vorm UUS*
4.10. Muud taotlused
4.10.1. Puudega isiku kaardi taotlus riigiportaalis eesti.ee UUS*
4.10.2. Puudega isiku kaardi taotlus
4.10.3. Matusetoetus UUS
4.10.4. Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetus
4.10.5. Hoolekandeasutuste või erivajadustega õpilaste koolide andmete esitamine
4.10.6. Represseeritu tunnistuse taotlus
4.10.7. Represseeritule tervise taastamise toetuse avaldus
4.10.8. Represseeritule sõidukulu hüvitamise avaldus
4.10.9. Hüvitistaotlus (Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm) UUS
4.10.10. Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahjust tingitud lisakulutuste hüvitamiseks
4.10.11. Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitise taotlemiseks
4.10.12. Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks UUS
4.10.13. Avaldus pensionikindlustuse registri teatise saamiseks ja/või pensioni ümberarvutamiseks Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks UUS
4.10.14. Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks UUS
4.10.15. Riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni
4.10.16. Selgitus riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni
4.10.17. Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord
4.10.18. Avaldus pensioni, toetuse, hüvitise ülekandmiseks pangakontole
4.10.19. Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks UUS
4.10.20. Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta

5. STATISTIKAAMET
5.1. Ehitus
5.1.1. Majandustegevus. Ehitus (kvartal) UUS
5.2. Energeetika
5.2.1. Elektrijaam (aasta) UUS
5.2.2. Elektrijaam lisa. Elektri ja soojuse koostootmine UUS
5.2.3. Energia (aasta) UUS
5.2.4. Energia lisa. Transport UUS
5.2.5. Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine (kuu) UUS
5.2.6. Tarbitud kütus ja energia (aasta) UUS
5.2.7. Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus (kvartal) UUS
5.3. Ettevõtete majandusnäitajad
5.3.1. Finantsnäitajad (kvartal) UUS
5.3.2. EKOMAR B-E 2014. aasta UUS*
5.3.3. EKOMAR F41 2014. aasta UUS*
5.3.4. EKOMAR G45 2014. aasta UUS*
5.3.5. EKOMAR G46 2014. aasta UUS*
5.3.6. EKOMAR G47 2014. aasta UUS*
5.3.7. EKOMAR H49 2014. aasta UUS*
5.3.8. EKOMAR H52-N 2014. aasta UUS*
5.3.9. EKOMAR IH53P-Q 2014. aasta UUS*
5.3.10. EKOMAR J62 2014. aasta UUS*
5.3.11. EKOMAR M691 2014. aasta UUS*
5.3.12. EKOMAR M692 2014. aasta UUS*
5.3.13. EKOMAR M731 2014. aasta UUS*
5.3.14. EKOMAR N78 2014. aasta UUS*
5.4. Hinnad
5.4.1. Arhitekti- ja inseneriteenuste hind UUS
5.4.2. Ehitushind UUS
5.4.3. Ehitusmaterjalide hind UUS
5.4.4. Ekspordihind UUS
5.4.5. Elektrienergia hind UUS
5.4.6. Impordihind UUS
5.4.7. Kulleri- ja muude postiteenuste hind UUS
5.4.8. Laoteenuse hind UUS
5.4.9. Maagaasi hind UUS
5.4.10. Maismaatransporditeenuste hind UUS
5.4.11. Postiteenuste hind UUS
5.4.12. Puhastusteenuste hind UUS
5.4.13. Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt UUS
5.4.14. Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned UUS
5.4.15. Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad UUS
5.4.16. Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid UUS
5.4.17. Põllumajandussaaduste tootjahind. Köögivili ja kartul UUS
5.4.18. Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha ja munad UUS
5.4.19. Põllumajandussaaduste tootjahind. Marjad UUS*
5.4.20. Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled UUS
5.4.21. Põllumajandussaaduste tootjahind. Teravili ja õlikultuurid UUS
5.4.22. Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha ja sealiha
5.4.23. Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind UUS
5.4.24. Telekommunikatsiooniteenuste hind UUS
5.4.25. Tootjahind UUS
5.4.26. Turvateenuste hind UUS
5.4.27. Tööhõiveteenuste hind UUS
5.4.28. Veetransporditeenuse hind UUS
5.4.29. Õigusabiteenuste hind UUS
5.5. Infotehnoloogia ja side
5.5.1. Infotehnoloogia ettevõttes UUS
5.6. Kalandus
5.6.1. Kala- ja vähikasvatus UUS
5.7. Keskkond
5.7.1. Ettevõtte keskkonnakaitsekulutused UUS
5.7.2. Keskkonnakaitsele spetsialiseerunud ettevõtte keskkonnakaitsekulutused UUS
5.7.3. Turustatud taimekaitsevahendid UUS
5.8. Majandusüksused
5.8.1. Küsitlusleht ettevõtjatele UUS
5.9. Palk ja tööjõukulu
5.9.1. Palk UUS
5.9.2. Palk 2015. aasta, lisa oktoobrikuu kohta UUS
5.9.3. Palk maakonna järgi UUS
5.9.4. Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad UUS
5.9.5. Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi UUS
5.9.6. Töötasu struktuur UUS*
5.9.7. Töötülid (streigid ja töösulud) UUS
5.10. Põllumajandus
5.10.1. Loomade ja lindude kokkuost
5.10.2. Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost UUS*
5.10.3. Loomakasvatus. Haudurite kasutamine UUS
5.10.4. Loomakasvatus. Hobused
5.10.5. Loomakasvatus. Karusloomad UUS
5.10.6. Loomakasvatus. Lambad ja kitsed UUS
5.10.7. Loomakasvatus. Linnud (aasta) UUS
5.10.8. Loomakasvatus. Linnud (kvartal) UUS
5.10.9. Loomakasvatus. Mesindus UUS
5.10.10. Loomakasvatus. Sead (aasta) UUS
5.10.11. Loomakasvatus. Sead (kvartal) UUS
5.10.12. Loomakasvatus. Veised UUS
5.10.13. Majandustegevus. Põllundus, metsandus ja kalandus UUS*
5.10.14. Piima kokkuost ja kasutamine UUS
5.10.15. Põllumajandussaadused UUS
5.10.16. Põllumajandus-, jahindus-, metsamajandus ja kalandusäriühingute majandusnäitajad (aasta) UUS
5.10.17. Põllumajandus-, jahindus-, metsamajandus ja kalandusäriühingute majandusnäitajad (kvartal)
5.10.18. Põllumajandussaaduste ja -toodete varu UUS*
5.10.19. Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Kartul, puu- ja köögivili
5.10.20. Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Liha ja lihatooted, rasvad UUS
5.10.21. Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Piim ja piimatooted, munad
5.10.22. Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Teravili, jahu, jahutooted ja suhkur
5.10.23. Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Viinamarjaveinid UUS*
5.10.24. Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Viinamarjaveinid ja vermut, õlu, kange alkohol
5.10.25. Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Õliseemned ja õlid, õlikoogid
5.10.26. Saak UUS
5.10.27. Taimekasvatus UUS
5.10.28. Teravili UUS
5.11. Rahandus
5.11.1. Finantsvahendus- ja finantsvahenduse abitegevus (aasta) UUS
5.11.2. Finantsvahendus- ja finantsvahenduse abitegevus (kvartal) UUS
5.11.3. Finantsvahendus- ja finantsvahenduse abitegevus lisa - Investeerimisfondid (aasta)
5.11.4. Finantsvahendus- ja finantsvahenduse abitegevus lisa - Investeerimisfondid (kvartal)
5.11.5. Kasumitaotluseta organisatsioonid UUS
5.11.6. Kasumitaotluseta organisatsioonid lisa. Garaaži-, aiandus-, vee-, majaomanike ühistu
5.11.7. Kasumitaotluseta organisatsioonid lisa. Korteri- ja elamuühistu
5.11.8. Kasumitaotluseta organisatsioonid lisa. Kinnisvaraühistu UUS*
5.11.9. Kindlustus (aasta) UUS
5.11.10. Kindlustus (kvartal) UUS
5.11.11. Kindlustus (kuu) UUS
5.11.12. Pensionifondid, lisa. Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus UUS*
5.12. Rahvastik
5.12.1. Abielulahutuse kanne UUS
5.13. Sisekaubandus
5.13.1. Majandustegevus. Kaubandus UUS
5.13.2. Müügitulu UUS
5.14. Sotsiaalelu
5.14.1. Haridus. Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused UUS
5.14.2. Haridus. Erakooli hariduskulutused UUS
5.14.3. Kultuur. Film UUS
5.14.4. Kultuur. Filmiimport ja -levi UUS
5.14.5. Kultuur. Muuseum UUS
5.14.6. Kultuur. Muuseum lisa. Loomaaed UUS
5.14.7. Kultuur. Muusika UUS
5.14.8. Kultuur. Raadio UUS
5.14.9. Kultuur. Televisioon UUS
5.14.10. Kultuur. Veebimeedia UUS*
5.14.11. Leibkonnad. Eesti sotsiaaluuring. Isikuküsitlus
5.14.12. Leibkonnad. Eesti sotsiaaluuring. Leibkonnaküsitlus
5.14.13. Elanikkonna moodul-uuring UUS
5.14.14. Leibkonnad. Leibkonna eelarve uuring. Ankeet UUS
5.14.15. Leibkonnad. Leibkonna eelarve uuring. Kulutuste päevik UUS
5.14.16. Leibkonnad. Leibkonna eelarve uuring. Leibkonnaküsitlus UUS*
5.14.17. Tervishoid. Taastusraviteenust osutav majutusettevõte/sanatoorium UUS
5.14.18. Tööelukvaliteet. Tööelu-uuring. Ettevõtete küsitlus UUS*
5.14.19. Tööelukvaliteet. Tööelu-uuring. Töötaja küsitlus UUS*
5.15. Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
5.15.1. Ettevõtete innovatsiooniuuring UUS
5.15.2. Teadus- ja arendustegevus UUS
5.15.3. Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) UUS
5.16. Teenindus
5.16.1. Majandustegevus. Teenindus (kvartal) UUS
5.17. Transport
5.17.1. Gaasitorustikud UUS
5.17.2. Kaubavedu maanteedel UUS
5.17.3. Kaubavedu sadamate kaudu UUS
5.17.4. Laevad sadamas UUS
5.17.5. Laevaliiklus UUS
5.17.6. Laevaregistrid UUS
5.17.7. Laevaõnnetused UUS
5.17.8. Lastimine-lossimine UUS
5.17.9. Lennujaam UUS
5.17.10. Lennuliiklus UUS
5.17.11. Lennuõnnetused UUS
5.17.12. Liiklusregister UUS
5.17.13. Maanteetransport UUS
5.17.14. Majandustegevus. Transport UUS
5.17.15. Merevedu UUS
5.17.16. Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu UUS
5.17.17. Raudtee ja veeremi olem ning liiklusõnnetused UUS
5.17.18. Raudteeveod (aasta) UUS
5.17.19. Raudteeveod (kuu) UUS
5.17.20. Raudteeveod (kvartal) UUS
5.17.21. Siseveetransport UUS
5.17.22. Sõidukite arvelevõtmine UUS
5.17.23. Tramm-troll UUS
5.17.24. Trammi- ja trollitranspordi olem UUS
5.17.25. Õhusõidukite register UUS
5.17.26. Õhutransport UUS
5.18. Turism ja majutus
5.18.1. Majandustegevus. Majutus ja toitlustus UUS
5.18.2. Majutustegevus (aasta) UUS
5.18.3. Majutustegevus (kuu) UUS
5.19. Tööstus
5.19.1. Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus UUS
5.19.2. Tööstus UUS
5.19.3. Tööstus- ja piimatooted UUS
5.19.4. Tööstustooted UUS
5.20. Väliskaubandus
5.20.1. Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) UUS
5.20.2. Intrastat. Kauba lähetamine UUS
5.20.3. Intrastat. Kauba saabumine UUS

6. ÄRIREGISTER
6.1. Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vormid
6.1.1. Bilanss UUS
6.1.2. Kasumiaruanne (skeem 1) UUS
6.1.3. Kasumiaruanne (skeem 2) UUS
6.1.4. Finantsteenuse osutaja kasumiaruanne UUS
6.1.5. Koondkasumiaruanne UUS
6.1.6. Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) UUS
6.1.7. Rahavoogude aruanne (otsemeetod) UUS
6.1.8. Omakapitali muutuste aruanne UUS
6.1.9. Lisa 1 Arvestuspõhimõtted UUS
6.1.10. Lisa 2 Raha UUS
6.1.11. Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud UUS
6.1.12. Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed UUS
6.1.13. Lisa 5 Nõuded ostjate vastu UUS
6.1.14. Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad UUS
6.1.15. Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.1.16. Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.1.17. Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.1.18. Lisa 10 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.1.19. Lisa 11 Muud nõuded UUS
6.1.20. Lisa 12 Ettemaksed UUS
6.1.21. Lisa 13 Varud UUS
6.1.22. Lisa 14 Müügiootel põhivara UUS
6.1.23. Lisa 15 Kinnisvarainvesteeringud UUS
6.1.24. Lisa 16 Materiaalne põhivara UUS
6.1.25. Lisa 17 Bioloogilised varad UUS
6.1.26. Lisa 18 Immateriaalne põhivara UUS
6.1.27. Lisa 19 Kapitalirent UUS
6.1.28. Lisa 20 Kasutusrent UUS
6.1.29. Lisa 21 Laenukohustused UUS
6.1.30. Lisa 22 Võlad ja ettemaksed UUS
6.1.31. Lisa 23 Võlad tarnijatele UUS
6.1.32. Lisa 24 Võlad töövõtjatele UUS
6.1.33. Lisa 25 Muud võlad UUS
6.1.34. Lisa 26 Saadud ettemaksed UUS
6.1.35. Lisa 27 Eraldised UUS
6.1.36. Lisa 28 Tingimuslikud kohustused ja varad UUS
6.1.37. Lisa 29 Sihtfinantseerimine UUS
6.1.38. Lisa 30 Tuletisinstrumendid UUS
6.1.39. Lisa 31 Aktsia- või osakapital UUS
6.1.40. Lisa 32 Müügitulu (skeem 1 ja 2) UUS
6.1.41. Lisa 33 Teenustasu tulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.42. Lisa 34 Muud äritulud (skeem 1 ja 2 ja finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.43. Lisa 35 Kaubad, toore materjal ja teenused (skeem 1) UUS
6.1.44. Lisa 36 Mitmesugused tegevuskulud (skeem 1) UUS
6.1.45. Lisa 37 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (skeem 2) UUS
6.1.46. Lisa 38 Teenustasu kulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.47. Lisa 39 Turustuskulud (skeem 2) UUS
6.1.48. Lisa 40 Üldhalduskulud (skeem 2) UUS
6.1.49. Lisa 41 Tööjõukulud (skeem 1 ja skeem 2) UUS
6.1.50. Lisa 42 Intressitulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.51. Lisa 43 Intressikulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.52. Lisa 44 Investeerimistulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.53. Lisa 45 Investeerimiskulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.54. Lisa 46 Muud ärikulud (skeem 1 ja 2 ja finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.55. Lisa 47 Finantstulud ja -kulud (skeem 1 ja skeem 2) UUS
6.1.56. Lisa 48 Muud finantstulud ja -kulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.1.57. Lisa 49 Tulumaks UUS
6.1.58. Lisa 50 Panused ja väljamakstud võidud UUS
6.1.59. Lisa 51 Seotud osapooled UUS
6.1.60. Lisa 52 Sündmused pärast bilansipäeva UUS
6.2. Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vormid
6.2.1. Bilanss UUS
6.2.2. Tulemiaruanne UUS
6.2.3. Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) UUS
6.2.4. Rahavoogude aruanne (otsemeetod) UUS
6.2.5. Netovara muutuste aruanne UUS
6.2.6. Lisa 1 Arvestuspõhimõtted UUS
6.2.7. Lisa 2 Raha UUS
6.2.8. Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud UUS
6.2.9. Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed UUS
6.2.10. Lisa 5 Nõuded ostjate vastu UUS
6.2.11. Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad UUS
6.2.12. Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.2.13. Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.2.14. Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.2.15. Lisa 10 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.2.16. Lisa 11 Muud nõuded UUS
6.2.17. Lisa 12 Ettemaksed UUS
6.2.18. Lisa 13 Varud UUS
6.2.19. Lisa 14 Müügiootel põhivara UUS
6.2.20. Lisa 15 Kinnisvarainvesteeringud UUS
6.2.21. Lisa 16 Materiaalne põhivara UUS
6.2.22. Lisa 17 Bioloogilised varad UUS
6.2.23. Lisa 18 Immateriaalne põhivara UUS
6.2.24. Lisa 19 Kapitalirent UUS
6.2.25. Lisa 20 Kasutusrent UUS
6.2.26. Lisa 21 Laenukohustused UUS
6.2.27. Lisa 22 Võlad ja ettemaksed UUS
6.2.28. Lisa 23 Võlad tarnijatele UUS
6.2.29. Lisa 24 Võlad töövõtjatele UUS
6.2.30. Lisa 25 Muud võlad UUS
6.2.31. Lisa 26 Saadud ettemaksed UUS
6.2.32. Lisa 27 Eraldised UUS
6.2.33. Lisa 28 Tingimuslikud kohustused ja varad UUS
6.2.34. Lisa 29 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused UUS
6.2.35. Lisa 30 Tuletisinstrumendid UUS
6.2.36. Lisa 31 Liikmetelt saadud tasud UUS
6.2.37. Lisa 32 Annetused ja toetused UUS
6.2.38. Lisa 33 Netotulu finantsinvesteeringutelt UUS
6.2.39. Lisa 34 Tulu ettevõtlusest UUS
6.2.40. Lisa 35 Muud tulud UUS
6.2.41. Lisa 36 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud UUS
6.2.42. Lisa 37 Jagatud annetused ja toetused UUS
6.2.43. Lisa 38 Mitmesugused tegevuskulud UUS
6.2.44. Lisa 39 Tööjõukulud UUS
6.2.45. Lisa 40 Muud kulud UUS
6.2.46. Lisa 41 Finantstulud ja -kulud UUS
6.2.47. Lisa 42 Seotud osapooled UUS
6.2.48. Lisa 43 Sündmused pärast bilansipäeva UUS
6.3. Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande vormid
6.3.1. Konsolideeritud bilanss UUS
6.3.2. Konsolideeritud kasumiaruanne (skeem 1) UUS
6.3.3. Konsolideeritud kasumiaruanne (skeem 2) UUS
6.3.4. Konsolideeritud kasumiaruanne (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.5. Konsolideeritud koondkasumiaruanne UUS
6.3.6. Konsolideeritud rahavoogude aruanne (kaudne meetod) UUS
6.3.7. Konsolideeritud rahavoogude aruanne (otsemeetod) UUS
6.3.8. Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne UUS
6.3.9. Lisa 1 Arvestuspõhimõtted UUS
6.3.10. Lisa 2 Raha UUS
6.3.11. Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud UUS
6.3.12. Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed UUS
6.3.13. Lisa 5 Nõuded ostjate vastu UUS
6.3.14. Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad UUS
6.3.15. Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.3.16. Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.3.17. Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.3.18. Lisa 10 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.3.19. Lisa 11 Muud nõuded UUS
6.3.20. Lisa 12 Ettemaksed UUS
6.3.21. Lisa 13 Varud UUS
6.3.22. Lisa 14 Müügiootel põhivara UUS
6.3.23. Lisa 15 Kinnisvarainvesteeringud UUS
6.3.24. Lisa 16 Materiaalne põhivara UUS
6.3.25. Lisa 17 Bioloogilised varad UUS
6.3.26. Lisa 18 Immateriaalne põhivara UUS
6.3.27. Lisa 19 Kapitalirent UUS
6.3.28. Lisa 20 Kasutusrent UUS
6.3.29. Lisa 21 Laenukohustused UUS
6.3.30. Lisa 22 Võlad ja ettemaksed UUS
6.3.31. Lisa 23 Võlad tarnijatele UUS
6.3.32. Lisa 24 Võlad töövõtjatele UUS
6.3.33. Lisa 25 Muud võlad UUS
6.3.34. Lisa 26 Saadud ettemaksed UUS
6.3.35. Lisa 27 Eraldised UUS
6.3.36. Lisa 28 Tingimuslikud kohustused ja varad UUS
6.3.37. Lisa 29 Sihtfinantseerimine UUS
6.3.38. Lisa 30 Tuletisinstrumendid UUS
6.3.39. Lisa 31 Aktsia- või osakapital UUS
6.3.40. Lisa 32 Müügitulu (skeem 1 ja 2) UUS
6.3.41. Lisa 33 Teenustasu tulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.42. Lisa 34 Muud äritulud (skeem 1 ja 2 ja finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.43. Lisa 35 Kaubad, toore materjal ja teenused (skeem 1) UUS
6.3.44. Lisa 36 Mitmesugused tegevuskulud (skeem 1) UUS
6.3.45. Lisa 37 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (skeem 2) UUS
6.3.46. Lisa 38 Teenustasu kulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.47. Lisa 39 Turustuskulud (skeem 2) UUS
6.3.48. Lisa 40 Üldhalduskulud (skeem 2) UUS
6.3.49. Lisa 41 Tööjõukulud (skeem 1 ja skeem 2) UUS
6.3.50. Lisa 42 Intressitulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.51. Lisa 43 Intressikulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.52. Lisa 44 Investeerimistulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.53. Lisa 45 Investeerimiskulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.54. Lisa 46 Muud ärikulud (skeem 1 ja 2 ja finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.55. Lisa 47 Finantstulud ja -kulud (skeem 1 ja skeem 2) UUS
6.3.56. Lisa 48 Muud finantstulud ja -kulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.57. Lisa 49 Tulumaks UUS
6.3.58. Lisa 50 Panused ja väljamakstud võidud UUS
6.3.59. Lisa 51 Seotud osapooled UUS
6.3.60. Lisa 52 Sündmused pärast bilansipäeva UUS
6.3.61. Konsolideerimata bilanss UUS
6.3.62. Konsolideerimata kasumiaruanne (skeem 1) UUS
6.3.63. Konsolideerimata kasumiaruanne (skeem 2) UUS
6.3.64. Konsolideerimata kasumiaruanne (finantsteenuse osutaja) UUS
6.3.65. Konsolideerimata koondkasumiaruanne UUS
6.3.66. Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne meetod) UUS
6.3.67. Konsolideerimata rahavoogude aruanne (otsemeetod) UUS
6.3.68. Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne UUS
6.4. Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vormid
6.4.1. Likvideerimisbilanss UUS
6.4.2. Likvideerimiseelne kasumiaruanne (skeem 1) UUS
6.4.3. Likvideerimiseelne kasumiaruanne (skeem 2) UUS
6.4.4. Likvideerimiseelne kasumiaruanne (finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.5. Koondkasumiaruanne UUS
6.4.6. Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) UUS
6.4.7. Rahavoogude aruanne (otsemeetod) UUS
6.4.8. Omakapitali muutuste aruanne UUS
6.4.9. Lisa 1 Arvestuspõhimõtted UUS
6.4.10. Lisa 2 Raha UUS
6.4.11. Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud UUS
6.4.12. Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed UUS
6.4.13. Lisa 5 Nõuded ostjate vastu UUS
6.4.14. Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad UUS
6.4.15. Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.4.16. Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.4.17. Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.4.18. Lisa 10 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.4.19. Lisa 11 Muud nõuded UUS
6.4.20. Lisa 12 Ettemaksed UUS
6.4.21. Lisa 13 Varud UUS
6.4.22. Lisa 14 Müügiootel põhivara UUS
6.4.23. Lisa 15 Kinnisvarainvesteeringud UUS
6.4.24. Lisa 16 Materiaalne põhivara UUS
6.4.25. Lisa 17 Bioloogilised varad UUS
6.4.26. Lisa 18 Immateriaalne põhivara UUS
6.4.27. Lisa 19 Kapitalirent UUS
6.4.28. Lisa 20 Kasutusrent UUS
6.4.29. Lisa 21 Laenukohustused UUS
6.4.30. Lisa 22 Võlad ja ettemaksed UUS
6.4.31. Lisa 23 Võlad tarnijatele UUS
6.4.32. Lisa 24 Võlad töövõtjatele UUS
6.4.33. Lisa 25 Muud võlad UUS
6.4.34. Lisa 26 Saadud ettemaksed UUS
6.4.35. Lisa 27 Eraldised UUS
6.4.36. Lisa 28 Tingimuslikud kohustused ja varad UUS
6.4.37. Lisa 29 Sihtfinantseerimine UUS
6.4.38. Lisa 30 Tuletisinstrumendid UUS
6.4.39. Lisa 31 Aktsia- või osakapital UUS
6.4.40. Lisa 32 Müügitulu (skeem 1 ja 2) UUS
6.4.41. Lisa 33 Teenustasu tulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.42. Lisa 34 Muud äritulud (skeem 1 ja 2 ja finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.43. Lisa 35 Kaubad, toore materjal ja teenused (skeem 1) UUS
6.4.44. Lisa 36 Mitmesugused tegevuskulud (skeem 1) UUS
6.4.45. Lisa 37 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (skeem 2) UUS
6.4.46. Lisa 38 Teenustasu kulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.47. Lisa 39 Turustuskulud (skeem 2) UUS
6.4.48. Lisa 40 Üldhalduskulud (skeem 2) UUS
6.4.49. Lisa 41 Tööjõukulud (skeem 1 ja skeem 2) UUS
6.4.50. Lisa 42 Intressitulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.51. Lisa 43 Intressikulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.52. Lisa 44 Investeerimistulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.53. Lisa 45 Investeerimiskulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.54. Lisa 46 Muud ärikulud (skeem 1 ja 2 ja finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.55. Lisa 47 Finantstulud ja -kulud (skeem 1 ja skeem 2) UUS
6.4.56. Lisa 48 Muud finantstulud ja -kulud (finantsteenuse osutaja) UUS
6.4.57. Lisa 49 Tulumaks UUS
6.4.58. Lisa 50 Panused ja väljamakstud võidud UUS
6.4.59. Lisa 51 Seotud osapooled UUS
6.4.60. Lisa 52 Sündmused pärast bilansipäeva UUS
6.5. Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimise vahearuande vormid
6.5.1. Likvideerimise vahebilanss UUS
6.5.2. Likvideerimise tulude ja kulude aruanne UUS
6.5.3. Rahavoogude aruanne UUS
6.5.4. Omakapitali muutuste aruanne UUS
6.5.5. Lisa 1a Arvestuspõhimõtted UUS
6.5.6. Lisa 2a Raha UUS
6.5.7. Lisa 3a Lühiajalised finantsinvesteeringud UUS
6.5.8. Lisa 4a Nõuded ja ettemaksed UUS
6.5.9. Lisa 5a Nõuded ostjate vastu UUS
6.5.10. Lisa 6a Maksude ettemaksed ja maksuvõlad UUS
6.5.11. Lisa 7a Müügiootel varad UUS
6.5.12. Lisa 8a Üleandmise ootel varad UUS
6.5.13. Lisa 9a Kapitalirent UUS
6.5.14. Lisa 10a Kasutusrent UUS
6.5.15. Lisa 11a Laenukohustused UUS
6.5.16. Lisa 12a Võlad ja ettemaksed UUS
6.5.17. Lisa 13a Võlad tarnijatele UUS
6.5.18. Lisa 14a Võlad töövõtjatele UUS
6.5.19. Lisa 15a Saadud ettemaksed UUS
6.5.20. Lisa 16a Eraldised UUS
6.5.21. Lisa 17a Tingimuslikud kohustused ja varad UUS
6.5.22. Lisa 18a Aktsia- või osakapital UUS
6.5.23. Lisa 19a Kasum (kahjum) varade ja kohustuste realiseerimisest UUS
6.5.24. Lisa 20a Kasum (kahjum) varade ja kohustuste ümberhindlusest UUS
6.5.25. Lisa 21a Likvideerijatele makstud tasud UUS
6.5.26. Lisa 22a Muud tulud ja kulud UUS
6.5.27. Lisa 23a Seotud osapooled UUS
6.5.28. Lisa 24a Sündmused pärast bilansipäeva UUS
6.6. Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vormid
6.6.1. Likvideerimisbilanss UUS
6.6.2. Likvideerimiseelne tulemiaruanne UUS
6.6.3. Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) UUS
6.6.4. Rahavoogude aruanne (otsemeetod) UUS
6.6.5. Netovara muutuste aruanne UUS
6.6.6. Lisa 1 Arvestuspõhimõtted UUS
6.6.7. Lisa 2 Raha UUS
6.6.8. Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud UUS
6.6.9. Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed UUS
6.6.10. Lisa 5 Nõuded ostjate vastu UUS
6.6.11. Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad UUS
6.6.12. Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.6.13. Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.6.14. Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad UUS
6.6.15. Lisa 10 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud UUS
6.6.16. Lisa 11 Ettemaksed UUS
6.6.17. Lisa 12 Varud UUS
6.6.18. Lisa 13 Müügiootel varad UUS
6.6.19. Lisa 14 Üleandmise ootel varad UUS
6.6.20. Lisa 15 Kinnisvarainvesteeringud UUS
6.6.21. Lisa 16 Materiaalne põhivara UUS
6.6.22. Lisa 17 Bioloogilised varad UUS
6.6.23. Lisa 18 Immateriaalne põhivara UUS
6.6.24. Lisa 19 Kapitalirent UUS
6.6.25. Lisa 20 Kasutusrent UUS
6.6.26. Lisa 21 Laenukohustused UUS
6.6.27. Lisa 22 Võlad ja ettemaksed UUS
6.6.28. Lisa 23 Võlad tarnijatele UUS
6.6.29. Lisa 24 Võlad töövõtjatele UUS
6.6.30. Lisa 25 Muud võlad UUS
6.6.31. Lisa 26 Saadud ettemaksed UUS
6.6.32. Lisa 27 Eraldised UUS
6.6.33. Lisa 28 Tingimuslikud kohustused ja varad UUS
6.6.34. Lisa 29 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused UUS
6.6.35. Lisa 30 Tuletisinstrumendid UUS
6.6.36. Lisa 31 Liikmetelt saadud tasud UUS
6.6.37. Lisa 32 Annetused ja toetused UUS
6.6.38. Lisa 33 Netotulu finantsinvesteeringutelt UUS
6.6.39. Lisa 34 Tulu ettevõtlusest UUS
6.6.40. Lisa 35 Muud tulud UUS
6.6.41. Lisa 36 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud UUS
6.6.42. Lisa 37 Jagatud annetused ja toetused UUS
6.6.43. Lisa 38 Mitmesugused tegevuskulud UUS
6.6.44. Lisa 39 Tööjõukulud UUS
6.6.45. Lisa 40 Muud kulud UUS
6.6.46. Lisa 41 Finantstulud ja -kulud UUS
6.6.47. Lisa 42 Seotud osapooled UUS
6.6.48. Lisa 43 Sündmused pärast bilansipäeva UUS
6.7. Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimise vahearuande vormid UUS*
6.7.1. Likvideerimise vahebilanss UUS
6.7.2. Likvideerimise tulude ja kulude aruanne UUS
6.7.3. Rahavoogude aruanne UUS
6.7.4. Netovara muutuste aruanne UUS
6.7.5. Lisa 1a Arvestuspõhimõtted UUS
6.7.6. Lisa 2a Raha UUS
6.7.7. Lisa 3a Lühiajalised finantsinvesteeringud UUS
6.7.8. Lisa 4a Nõuded ja ettemaksed UUS
6.7.9. Lisa 5a Nõuded ostjate vastu UUS
6.7.10. Lisa 6a Maksude ettemaksed ja maksuvõlad UUS
6.7.11. Lisa 7a Müügiootel varad UUS
6.7.12. Lisa 8a Üleandmise ootel varad UUS
6.7.13. Lisa 9a Kapitalirent UUS
6.7.14. Lisa 10a Kasutusrent UUS
6.7.15. Lisa 11a Laenukohustused UUS
6.7.16. Lisa 12a Võlad ja ettemaksed UUS
6.7.17. Lisa 13a Võlad tarnijatele UUS
6.7.18. Lisa 14a Võlad töövõtjatele UUS
6.7.19. Lisa 15a Saadud ettemaksed UUS
6.7.20. Lisa 16a Eraldised UUS
6.7.21. Lisa 17a Tingimuslikud kohustused ja varad UUS
6.7.22. Lisa 18a Aktsia- või osakapital UUS
6.7.23. Lisa 19a Kasum (kahjum) varade ja kohustuste realiseerimisest UUS
6.7.24. Lisa 20a Kasum (kahjum) varade ja kohustuste ümberhindlusest UUS
6.7.25. Lisa 21a Likvideerijatele makstud tasud UUS
6.7.26. Lisa 22a Muud tulud ja kulud UUS
6.7.27. Lisa 23a Seotud osapooled UUS
6.7.28. Lisa 24a Sündmused pärast bilansipäeva UUS

7. KESKKONNAAMET UUS*
7.1. Metsandus
7.1.1. Metsamaterjali omandamise teatis
7.1.2. Metsateatis UUS
7.1.3. Raieõiguse ning metsamaterjali müügi-ja ostutehingute teatis
7.1.4. Taotlus lageraieekspertiisi tegemiseks UUS*
7.2. Jäätmed
7.2.1. Jäätmeloa taotlus
7.2.2. Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate vorm. UUS
7.2.3. Jäätmearuande vorm UUS*
7.2.4. E-PRTR jäätmearuande vorm UUS*
7.2.5. Jäätmete riikidevahelise veo teatisevorm (notification document ANNEX IA) UUS*
7.2.6. Saatekirja vorm (movement document ANNEX I B) UUS*
7.2.7. Jäätmesaadetistega kaasasolev teave, millele on osutatud artikli 3 lõigetes 2 ja 4 (Lisa VII, ANNEX VII) UUS*
7.2.8. Lepingu vorm (näidis) UUS*
7.2.9. Kindlustuse vorm (näidis) UUS*
7.3. Kalandus
7.3.1. Taotlus kalastuskardi saamiseks UUS*
7.4. Keskkonnatasu
7.4.1. Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon UUS*
7.4.2. Veesaastetasu deklaratsioon UUS*
7.4.3. Välisõhu saastetasu deklaratsioon UUS*
7.4.4. Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavaravaru kaevandamise mahu aruanne UUS*
7.4.5. Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel UUS*
7.5. Kiirgus
7.5.1. Kiirgustegevusloa taotluse vorm UUS*
7.5.2. Elektrikiirgusseadet iseloomustavad andmed UUS*
7.5.3. Kiirgusallikat ja seda sisaldavat seadet iseloomustavad andmed UUS*
7.5.4. Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed UUS*
7.5.5. Kiirgustöötajate andmed UUS*
7.5.6. Kiirgustegevusloa taotlus radioaktiivse aine sisse-, välja- ja läbiveoks UUS*
7.5.7. Kiirgusallikat ja seda sisaldavat seadet iseloomustavad andmed UUS*
7.5.8. Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed UUS*
7.5.9. Deklaratsioon kinniste kiirgusallikate veoks (eesti keeles) UUS*
7.5.10. Deklaratsioon kinniste kiirgusallikate veoks (inglise keeles) UUS*
7.5.11. Inventuuri andmete esileht UUS*
7.5.12. Elektrikiirgusseadet iseloomustavad andmed UUS*
7.5.13. Kiirgusallikat ja seda sisaldavat seadet iseloomustavad andmed UUS*
7.5.14. Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed UUS*
7.5.15. Isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimise taotlus UUS*
7.5.16. Taotlus muudatuste vormistamiseks kiirgustöötajate nimekirjas UUS*
7.5.17. Isikudosimeetri kaotamisest teavitamise vorm UUS*
7.5.18. Taotlus riiklikust kiirgustöötajate doosiregistrist väljavõtte saamiseks UUS*
7.5.19. Välistöötaja doosikaardi väljastamise taotlus UUS*
7.6. Looduskiatse
7.6.1. Vähese tähtsusega abi teatis UUS*
7.7. Maapõu
7.7.1. Maavara kaevandamise loa taotlus UUS*
7.7.2. Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavaravaru kaevandamise mahu aruanne UUS*
7.7.3. Rikutud ja korrastatud maa aruanne UUS*
7.7.4. Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus UUS*
7.7.5. Geoloogilise uuringu loa taotlus UUS*
7.8. Vesi
7.8.1. Veekasutuse aruande vorm UUS*
7.8.2. Vee erikasutusloe taotluse näidis: Veekogu süvendamiseks (süvendatud pinnase kaadamiseks), veekogu põhja pinnase paigaldamiseks, veekogusse tahkete ainete uputamiseks UUS*
7.8.3. Vee erikasutusloe taotluse näidis: Laevade lastimiseks ja lossimiseks ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puiste kaupadega või laeva ohtlike ainetega teenindamiseks ja/või remontimiseks UUS*

8. PATENDIAMET
8.1. Patendi saamise avaldus
8.2. Kasuliku mudeli registreerimise avaldus
8.3. PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avaldus
8.4. Volikiri PCT taotluse juurde
8.5. Deklaratsioon PCT taotluse juurde
8.6. Euroopa patenditaotluse/patendi siseriiklikuks taotluseks muutmise avaldus
8.7. Täiendava kaitse saamise avaldus
8.8. Täiendava kaitse saamise ja pikendamise avaldus ravimi pediaatrias kasutamise korral
8.9. Täiendava kaitse pikendamise avaldus ravimi pediaatrias kasutamise korral (kui taotlus on menetluses) UUS*
8.10. Täiendava kaitse pikendamise avaldus ravimi pediaatrias kasutamise korral (kui tunnistus on välja antud) UUS*
8.11. Kaubamärgi registreerimise avaldus
8.12. Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avaldus
8.13. Tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus
8.14. Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus
8.15. Geograafilise tähise registreerimise avaldus

9. POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET
9.1. Mootorsõiduki kasutamise volikiri
9.2. Varavastase süüteo teade UUS*
9.3. Isikuvastase süüteo teade UUS*
9.4. Avaliku korra vastase süüteo teade UUS*
9.5. Haldusmenetluse taotlus
9.6. Vastulause väärteomenetluses
9.7. Kaebus kohtuvälise menetleja juhile
9.8. Rahapesu kahtlusega tehingust teatamise blankett
9.9. Teade korruptsioonijuhtumi kohta
9.10. Relva soetamisloa taotlemine UUS*
9.11. Relva soetamisloa pikendamise taotlemine UUS*
9.12. Relvaloa taotlemine UUS
9.13. Relvaloa vahetamine UUS
9.14. Relvaomaniku nõusolek paralleelrelvaloa väljastamiseks UUS*
9.15. Euroopa Tulirelvapassi pikendamine või andmete muutmine UUS*
9.16. Kollektsioneerimise loa pikendamine või andmete muutmine UUS*
9.17. Relva võõrandamise, hävitamise ja laskekõlbmatuks muutmise taotlemine UUS*
9.18. Juriidilise isiku poolt relva soetamisloa taotlemine UUS*
9.19. Juriidilise isiku poolt relvaloa taotlemine UUS*
9.20. Juriidilise isiku relvaloa vahetamise taotlemine UUS*
9.21. Kollektsioneerimise loa pikendamine või andmete muutmine UUS*
9.22. Juriidilise isiku relva võõrandamise hävitamise ja laskekõlbmatuks muutmise taotlemine UUS*
9.23. Relva teisest riigist Eestisse toomise loa taotlemine UUS*
9.24. Euroopa Ühendusest relva alaliselt Eestisse edasitoimetamise eelluba UUS*

10. KULTUURIMINISTEERIUM
10.1. Projektitoetuse taotluse vorm UUS*
10.2. Projektitoetuse aruande vorm UUS*
10.3. Tegevustoetuse taotluse vorm UUS*
10.4. Tegevustoetuse aruande vorm UUS*
10.5. Lepingu muutmise vorm UUS*
10.6. Kirjandus - Kirjastamistoetuste mitteperioodilise trükise lisa UUS*
10.7. Teater - Tegevustoetuse taotluse vorm UUS*
10.8. Teater - Tegevustoetuse aruande vorm UUS*
10.9. Raamatukogu - Teavikute soetamise toetuse kasutamine ja maakonnaraamatukogu töötaja kulude kasutamise aruande vorm UUS*
10.10. Raamatukogu - Arendamise projektitoetuse taotluse vorm UUS*
10.11. Raamatukogu - Arendamise projektitoetuse aruande vorm UUS*
10.12. Muuseumid - Tegevusloa taotlemine UUS*
10.13. Muuseumid - Tegevusloa taotlemine. Lisa 1 – Muuseumi arengukava UUS*
10.14. Muuseumid - Tegevusloa taotlemine. Lisa 4 – Muuseumi kogumispõhimõtted UUS*
10.15. Muuseumid - Aruande vorm UUS*
10.16. Kunstistipendiumid - Aruande vorm UUS*
10.17. Loomeliit - Aruande vorm UUS*
10.18. Teatis UUS*
10.19. Riigieelarveline investeeringutoetus - Riigieelarvelise eraldise taotluse vorm UUS*
10.20. Riigieelarveline investeeringutoetus - Objekti maksumuse kujunemine ja väljamaksed aastate lõikes UUS*
10.21. Riigieelarveline investeeringutoetus - Finantskohustused aastate lõikes UUS*
10.22. Hasartmängumaksu Nõukogu vormid - Taotluse vorm UUS*
10.23. Hasartmängumaksu Nõukogu vormid - Aruande vorm UUS*
10.24. Hasartmängumaksu Nõukogu vormid - Lepingu muutmise vorm UUS*

11. KAITSEPOLITSEIAMET
11.1. Füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa taotlus UUS
11.2. Füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ankeet UUS
11.3. Füüsilise isiku kinnitus hoida teatavaks saavat riigisaladust UUS
11.4. Füüsilise isiku kirjalik nõusolek UUS
11.5. Füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa kehtivuse pikendamise taotlus UUS
11.6. Füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa pikendaja ankeet (täidetakse loa kehtivuse pikendamise taotlemisel) UUS
11.7. Juriidilise isiku riigisaladuse töötlemise loa taotlus UUS
11.8. Juriidilise isiku riigisaladuse töötlemise loa taotleja ankeet UUS
11.9. Juriidilise isiku kinnitus hoida teatavaks saavat riigisaladust UUS
11.10. Juriidilise isiku kirjalik nõusolek UUS
11.11. Juriidilise isiku riigisaladuse töötlemise loa kehtivuse pikendamise taotlus UUS
11.12. Juriidilise isiku riigisaladuse töötlemise loa pikendaja ankeet (täidetakse loa kehtivuse pikendamise taotlemisel) UUS

12. MAANTEEAMET
12.1. Suur- ja/või raskeveose loa taotlus
12.2. Eriveoloa taotlus UUS*
12.3. Blankett riigiasutustele ning nende hallatavatele asutustele e-teeninduse kasutamiseks UUS*
12.4. Blankett juriidilistele isikutele e-teeninduse kasutamiseks (esindusõiguse erisuste puhul) UUS*
12.5. Müügilepingu näidis UUS
12.6. Sõiduki registriandmete muutmise taotlus, sõiduki omanikuvahetuse vormistamine müügilepingu alusel UUS
12.7. Kahepoolne taotlus sõiduki omanikuvahetuse korral UUS
12.8. Vastutava kasutaja nõusolek UUS
12.9. Avaldus üksiksõiduki kinnituse omistamiseks UUS
12.10. Taotlus autorongi andmete deklareerimiseks UUS
12.11. Teatis juhiloa kaotusest/vargusest/hävimisest UUS
12.12. Esmase juhiloa loovutamise avaldus UUS
12.13. Esmase juhiloa loovutamise avaldus (tähitud postiga saatmiseks) UUS
12.14. Juhiloa loovutamise avaldus UUS
12.15. Juhiloa loovutamise avaldus (tähitud postiga saatmiseks) UUS
12.16. Vastutava kasutaja nõusolek (digi) UUS*
12.17. Avaldus sõiduki võõrandamisest teatamiseks (digi) UUS*
12.18. Avaldus sõiduki võõrandamisest teatamiseks juriidilisele isikule (digi) UUS*
12.19. Volikiri liiklusregistri toimingu läbiviimiseks (digi) UUS*
12.20. Taotlus autorongi andmete deklareerimiseks (digi) UUS*
12.21. Teatis juhiloa kaotusest/vargusest/hävimisest (digi) UUS*

13. MUINSUSKAITSEAMET
13.1. Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks
13.2. Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks
13.3. Loataotlus mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste uurimistöödeks
13.4. Loavorm mälestiste või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste uurimistöödeks UUS*
13.5. Loataotlus vallasmälestise konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks
13.6. Kultuurimälestise omanikule või valdajale riigieelarvest toetuse andmise taotlus
13.7. Riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelise toetuse kasutamise aruanne
13.8. Taotlus muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks Muinsuskaitseametis
13.9. Kultuuriväärtuste väljaveoloa taotluse avaldus
13.10. Kultuuriväärtuste väljaveoloa taotluse lisa
13.11. Loataotlus arheoloogilisteks uuringuteks ja järelevalveks
13.12. Arheoloogilise uuringu loavorm UUS*
13.13. Arheoloogiliste uuringute aruanne
13.14. Arheoloogiliste uuringute aruande abimaterjal UUS*
13.15. Luba mälestisele sukeldumiseks
13.16. Leiuteate vorm
13.17. Kultuuriväärtusega asjade otsimise aruanne
13.18. Riiklikust programmist „Pühakodade säilitamine ja areng“ toetuse andmise taotlus

14. EESTI ENERGIA JA ELEKTRILEVI
14.1. Elektripaigaldise häirest põhjustatud kahjunõude avaldus
14.2. Tehnovõrgu ja -rajatise talumise taotluse vorm
14.3. Avaldus võrgulepingu sõlmimiseks
14.4. Avaldus võrgulepingu lõpetamiseks
14.5. Elektrienergia arvestinäitude fikseerimise kokkulepe kuni 63A
14.6. Elektrienergia arvestinäitude fikseerimise kokkulepe üle 63A
14.7. Energiasäästu teenuse tellimusvorm UUS
14.8. Volikiri kodukliendile UUS
14.9. Volikiri ärikliendile UUS

 

III. ETTEVÕTTESISENE JA ETTEVÕTETEVAHELINE FINANTS- JA RAAMATUPIDAMISALANE DOKUMENTATSIOON

1. FINANTSSUHTED PERSONALITÖÖS
1.1. Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks
1.2. Välislähetuse käskkiri
1.3. Välislähetuse aruanne
1.4. Välislähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise otsus
1.5. Eestisisese töölähetuse käskkiri
1.6. Eestisisese töölähetuse kulude hüvitamise otsus
1.7. Eestisisese töölähetuse aruanne
1.8. Töötaja nõusolek tasaarvestuseks
1.9. Töötaja nõusolek tööandja arvel tehtavate kulude kokkulepitud limiiti ületava summa tasaarvestamiseks
1.10. Varalise vastutuse kokkulepe
1.11. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise määramise korraldus arvestuse pidamisega
1.12. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise määramise korraldus ilma arvetuse pidamiseta
1.13. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise saaja kinnitus
1.14. Isikliku sõiduauto tööalase kasutamise arvestus
1.15. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe
1.16. Kulude hüvitamise kokkulepe
1.17. Volikiri
1.18. Üldasjaajamise volikiri

2. JUHTORGANITE LEPINGUD
2.1. Juhatuse liikme leping
2.2. Nõukogu liikme leping

3. RAAMATUPIDAMINE
3.1. Osaühingu raamatupidamise sise-eeskiri
3.2. MTÜ või SA raamatupidamise sise-eeskiri
3.3. Arve
3.4. Arve-müügitšekk
3.5. Arve-saateleht
3.6. Kassa sissetuleku order
3.7. Kassa väljamineku order
3.8. Kassaraamat
3.9. Amortisatsiooni arvestustabel
3.10. Põhivara vastuvõtmise akt
3.11. Põhivarade arvestuse kaart
3.12. Põhivarade mahakandmise akt
3.13. Avaldus isikliku sõiduato kasutamise kompensatsiooniks sõitude üle arvestust pidamata
3.14. Juhatuse otsus isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks sõitude üle arvestust pidamata
3.15. Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise päevik
3.16. Tööandja sõiduauto kasutamise päevik
3.17. Kütusekulu arvestus
3.18. Avaldus maksuvaba tulu mahaarvamiseks
3.19. Avansiaruanne
3.20. Kaubakrediidi taotlus
3.21. Majanduskulude aruanne
3.22. Saldoteatis

4. VÕÕRAMDAMINE
4.1. Müügileping
4.2. Müügileping järelmaksuga
4.3. Müügileping ostueesõigusega
4.4. Müügileping pangagarantiiga
4.5. Müügileping tagasiostuõigusega
4.6. Müügileping tüüptingimustega
4.7. Sõiduki müügileping
4.8. Volikiri müügilepingu sõlmimiseks
4.9. Hinnapakkumine
4.10. Kauba üleandmise ja vastuvõtmise akt
4.11. Kaubakrediidi taotlus
4.12. Aktsiate müügileping
4.13. Ettevõtte üleandmise leping
4.14. Kinkeleping
4.15. Osa müügileping
4.16. Vahetusleping
4.17. Hinna alandamise avaldus
4.18. Lepingust taganemise avaldus
4.19. Teade kauba lepingutingimustele mittevastavuse kohta

5. TEENUSTE OSUTAMINE
5.1. Töövõtuleping füüsilisest isikust ettevõtjaga
5.2. Töövõtuleping füüsilise isikuga
5.3. Töövõtuleping juriidilise isikuga
5.4. Töövõtuleping juriidilise isikuga kes pole käibemaksukohustuslane
5.5. Agendileping
5.6. Hoiuleping
5.7. Käsundusleping
5.8. Komisjonileping
5.9. Konsultatsioonileping
5.10. Maaklerileping
5.11. Teenuse osutamise leping

6. KASUTUSLEPINGUD
6.1. Eluruumi üleandmise ja vastuvõtmise akt
6.2. Eluruumi üürileping
6.3. Tähtajatu üürilepingu erakorralise ülesütlemise avaldus
6.4. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise avaldus
6.5. Äriruumi üleandmise ja vastuvõtmise akt
6.6. Äriruumi üürileping
6.7. Autoriõiguste litsentsileping
6.8. Frantsiisileping
6.9. Laenuleping
6.10. Seadme üürileping
6.11. Vara tasuta kasutamise leping
6.12. Autorileping

7. MUUD LEPINGUD
7.1. Seltsinguleping

8. KOHUSTUSED JA NÕUDED
8.1. Deklaratiivne võlatunnistus
8.2. Garantiikiri
8.3. Garantiileping
8.4. Käendusleping
8.5. Kahju hüvitamise nõue
8.6. Kohtuliku menetluse alustamise hoiatus
8.7. Kohustuse ülevõtmise leping
8.8. Kohustusega ühinemise leping
8.9. Kompromissileping
8.10. Konstitutiivne võlatunnistus
8.11. Korduv meeldetuletuskiri võlgnikule
8.12. Lepingu ülevõtmise kokkulepe
8.13. Maksegraafik
8.14. Meeldetuletuskiri võlgnikule
8.15. Nõude loovutamise leping
8.16. Nõudekiri
8.17. Vastus nõudekirjale - nõude vaidlustamine
8.18. Pandlileping
8.19. Pankrotihoiatus
8.20. Taotlus maksegraafiku kohaldamiseks
8.21. Taotlus tasaarvestuseks
8.22. Vastus kahju hüvitamise nõudele - nõude vaidlustamine
8.23. Volikiri kohtuvaidluses ja kohtumenetluses esindamiseks

9. OSAÜHING
9.1. Osaühingu soovituslik põhikiri
9.2. Osanike üldkoosoleku protokoll/osanike otsus - üks osanik
9.3. Osanike koosoleku protokoll/osanike otsus - mitu osanikku
9.4. Osanike üldkoosoleku protokoll/osanike otsus - juriidilisest isikust osanik
9.5. Osaühingu juhatuse koosoleku protokoll
9.6. Osaühingu juhatuse otsus - üks juhatuse liige

10. KOHALIK OMAVALITSUS
10.1. Kohaliku omavalitsuse dokumentide näidisloetelu

 

IV. KALKULAATORID RAAMATUPIDAJALE JA FINANTSJUHILE

1. PALGAKALKULAATORID
1.1. Palga teisendamine brutost netoks UUS
1.2. Palga teisendamine netost brutost UUS
1.3. Palga ja maksude kalkulaator UUS*
1.4. Puhkusekalkulaator (keskmise töötasu alusel)
1.5. Vanemahüvitise kalkulaator
1.6. Haigushüvitise kalkulaator (tööandja)

2. LAENU- JA VIIVISEKALKULAATORID
2.1. Laenugraafik võrdse kuumaksega
2.2. Laenugraafik võrdse põhiosaga
2.3. Lihtne viivisekalkulaator UUS
2.4. Viivisekalkulaator varieeruva viivisega UUS
2.5. Viivisekalkulaator osaliste maksetega UUS
2.6. Maksuvõla tasumise ajatamise kalkulaator
2.7. Universaalne laenukalkulaator
2.8. Intressimuutuse mõju laenumaksele
2.9. EURIBORI muutuse mõju laenumaksetele
2.10. Liitintressi kalkulaator
2.11. Autoliisingu kalkulaator
2.12. Osta või rentida ?

3. FINANTSANALÜÜS
3.1. Finantssuhtarvude kalkulaator
3.2. Black-Scholes-i optsioonihindamise mudel
3.3. Kasumiläve kalkulaator
3.4. Omakapitali tootlus (DuPonti mudel)
3.5. Jaemüügi juurdehindluse kalkulaator
3.6. Jooksva perioodi rahavoogude kalkulaator
3.7. Tegevus-, finants- ja koguvõimendi analüüs
3.8. Raha ajaväärtus: nüüdis- või tulevikuväärtuse kalkulaator
3.9. Investeeringu tootlus (ROI)
3.10. Ettevõtte väärtuse kalkulaator
3.11. EVA (Economic Value Added) test

4. FIRMA SÕIDUAUTO
4.1. Firma sõiduautolt makstav erisoodustus isiklike sõitude eest
4.2. Sõidupäevik UUS
4.3. Liikluskindlsutuse kalkulaator

5. MAKSUKALKULAATORID
5.1. Tulumaks dividendidelt
5.2. Erisoodustuse kalkulaator
5.3. Käibemaksukalkulaator
5.4. Tarbimisse lubatud kütuse hinnakomponentide kalkulaator

6. SÄÄSTMINE
6.1. Tähtajalise hoiuse kalkulaator
6.2. Universaalne säästukalkulaator
6.3. Säästude tulevikuväärtuse kalkulaator

7. KAPITALI EELARVESTAMINE JA HIND
7.1. Nüüdis-puhasväärtuse (NPV) ja kasumiindeksi (PI) kalkulaator
7.2. Investeerimisprojekti sisemise tulususe (IRR) kalkulaator
7.3. Turu kapitalihinna määramise mudel (CAPM)
7.4. Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)
7.5. Võlakirja tulususe kalkulaator

8. AKTSIAANALÜÜS
8.1. Aktsia väärtuse hindamine DCF mudeliga
8.2. Investeeringu oodatav tulusus (Gordoni kasvumudel)
8.3. P/E (price-earnings) suhtarv

9. MS EXCEL FUNKTSIOONID
9.1. Summa sõnadega (EUR)
9.2. Viitenumbri kontrolljärk

 

V. KLASSIFIKAATORID JA LOENDID

1. ÜLDISED KLASSIFIKAATORID
1.1. EMTAK 2008 - Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 UUS
1.2. MPK - Majanduslike põhikategooriate klassifikaator
1.3. OL2013 - Omanike liigitus 2013
1.4. ÕV 2013 - Õiguslike vormide liigitus 2013

2. RAHVAMAJANDUSE ARVEPIDAMINE
2.1. ESA: finantsvara (AF) 2010 UUS
2.2. ESA: institutsionaalsete sektorite (S) klassifikaator 2010 UUS
2.3. ESA: jaotustehingud (D) 2010 UUS
2.4. ESA: mittefinantsvara (AN) 2010 UUS
2.5. ESA: muud muutused varades (K) 2010 UUS
2.6. ESA: tasakaalustavate kirjete ja netoväärtuste (B) klassifikaator 2010 UUS
2.7. ESA: tehingud finantsvara ja -kohustustega (F) 2010 UUS
2.8. ESA: tehingud mittetoodetud mittefinantsvaraga (NP) 2010 UUS*
2.9. ESA: tehingud toodetega (P) 2010 UUS
2.10. Valitsemisfunktsioonide klassifikaator 1999
2.11. Individuaaltarbimise klassifikaator 1999 UUS*

3. TOOTED UUS*
3.1. KN 2015 (Intrastat) - Kombineeritud nomenklatuur 2015 UUS*
3.2. KN 2015 (Intrastat) - Seletav Komineeritud nomenklatuur 2015 UUS*
3.3. KN 2015 (Intrastat) - Muudatused - Kaubakoodide seaosetabel UUS*
3.4. MLTK 2010 - Maksebilansi laiendatud teenuste klassifikaator 2010 UUS
3.5. TTK 2015 - Toodete ja teenuste klassifikaator 2015 UUS
3.6. TTL 2014 - Tööstustoodete loetelu 2014 UUS
3.7. TTN 2014 - Tööstustoodete nimistu 2014 UUS

4. MAAKASUTUS UUS*
4.1. Põllumajandusmaa kasutuse klassifikaator 2015 UUS

5. VÄLISKAUBANDUS, TRANSPORT
5.1. TK 2010 - Tarneklauslite klassifikaator (Incoterms 2010)
5.2. TVL 2006 - Transpordivahendite liikide klassifikaator 2006
5.3. GEONOM 2013 - Ühenduse väliskaubandusstatistikas ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistikas kasutatav riikide ja territooriumite nomenklatuur 2013
5.4. TSK 2007 - Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator 2007
5.5. HS 2012 - Harmoneeritud süsteemi tähestikuline sisunäitaja 2012
5.6. Riigid ja territooriumid, mida loetakse Euroopa Liidu käibemaksuterritooriumi osaks
5.7. EL territooriumite nimekiri UUS*
5.8. OVK - Ohtlike veoste klassifikaator
5.9. Tolliasutuste klassifikaator UUS

6. MAKSUD
6.1. Riigilõivude viitenumbrid ja asutused UUS
6.2. Riigiasutuste ja sihtasutuste viitenumbrid ja lühiviitenumbrid UUS
6.3. Arvele märgitavad viited vastavalt käibemaksuseaduse §37 lõikele 8
6.4. Maksukalender 2015 UUS
6.5. FIE Maksukalender 2015 UUS*
6.6. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri UUS
6.7. Käibemaksukohustuslaste registri numbrite võõrkeelsed nimetused
6.8. Käibemaksukohustuslaste numbrite struktuurid ja formaadid
6.9. Blokeeritud ebaseadusliku kaughasartmängu serverite domeeninimed UUS
6.10. Eestis litsentsi omavad hasartmängu korraldajad UUS

7. TÖÖTAMISE REGISTER
7.1. Töötamise liikide klassifikaator
7.2. Töötamise lõpetamise aluste klassifikaator
7.3. Töötamise peatamise aluste klassifikaator
7.4. AK 2008v1.5b - Ametite klassifikaator 2008v1.5b

8. AASTAARUANDE TAKSONOOMIA
8.1. Taksonoomia elementide loend äriühingutele
8.2. Taksonoomia elementide loend mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
8.3. Taksonoomia elementide loend konsolideeritud üksustele
8.4. Taksonoomia elementide loend likvideeritavatele äriühingutele
8.5. Taksonoomia elementide loend likvideeritavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
8.6. Taksonoomia elementide loend audiitoritele

9. EELARVEKLASSIFIKAATORID
9.1. Eelarveklassifikaator UUS
9.2. Rakendusüksuste järjetunnused UUS
9.3. Administratiivne tunnus UUS
9.4. Eelarve liik UUS*
9.5. Kassapõhine eelarve konto UUS*
9.6. Eelarve objekti liigid UUS*

10. ÕIGUSAKTID
10.1. Õigusaktide lühendid ja nende vasted UUS

 

VI. JUHENDMATERJALID JA KÄSIRAAMATUD

1. TÖÖTAMISE REGISTER
1.1. Töötamise registreerimine
1.2. Töötamise registri kasutusjuhend
1.3. Töötamise registri toimingud - Töötamise registreerimine UUS*
1.4. Töötamise registri toimingud - Välismaalase töötamise registreerimine UUS*
1.5. Töötamise registri toimingud - Töötamise registreerimine lihtsustatud korras UUS*
1.6. Töötamise registri toimingud - Tähtajalise töötamise muutmine tähtajatuks UUS*
1.7. Töötamise registri toimingud - Töötamise peatamine UUS*
1.8. Töötamise registri toimingud - Töötamise lõpetamine UUS*
1.9. Töötamise registri toimingud - Andmete muutmine ja parandamine UUS*
1.10. Töötamise registri toimingud - Töötamiste üleviimine UUS*
1.11. Volitused töötamise registri kasutamiseks e-maksuametis/e-tollis UUS*
1.12. Aadressiandmete süsteem (ADS) UUS
1.13. Töötamise registri korduma kippuvad küsimused
1.14. Töötamise registreerimine/muutmine masin-masin liidese kaudu
1.15. Töötamise registreerimine / muutmine failist

2. MAKSUKORRALDUS UUS*
2.1. Väljavõtte taotlemine Riigi Kinnisvara AS-i ja Elektrilevi OÜ korraldatavatel hangetel osalemiseks UUS*
2.2. Nõuded volikirjale Maksu- ja Tolliametis UUS*
2.3. Maksukohustuslase õigused ja kohustused maksumenetluses UUS*

3. TULUMAKS
3.1. Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.01.2016 UUS*
3.2. Hooneühistutele TSD lisa 7 osa Ia täitmisest ja esitamisest. UUS*
3.3. Osalusoptsioonide maksustamisest UUS*
3.4. OÜ või AS ühinemisest füüsilise isiku varaga alates 01.01.2015 UUS*

4. AUTORITASU
4.1. Autoritasu (litsentsitasu) maksustamine

5. ERISOODUSTUSED
5.1. Selgitused erisoodustuste deklaratsiooni TSD lisa 4 täitmise kohta (alates 01.01.2015) UUS*
5.2. KKK - erisoodustused UUS
5.3. Töötajate transport tööle ja koju tulumaksuseaduse § 48 lõikest 5¹ tulenevalt UUS*

6. SÕIDUAUTO
6.1. Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine UUS*
6.2. Muudatused hüvitise maksmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest
6.3. Tööandja sõiduauto erisoodustuse arvutamise näiteid (uuendatud aprillis 2015) UUS
6.4. Erisoodustuse tekkimine tööandja sõidukitelt (v.a sõiduauto) (uuendatud aprillis 2015) UUS
6.5. Summeeritud hüvitise väljamaksmine isikliku sõiduauto kasutamise eest (uuendatud septembris 2014) UUS

7. TÖÖTERVISHOID
7.1. Töötervishoiu kulutuste maksustamine
7.2. Töötervishoiu kulud on maksuvabad, kui ...
7.3. KKK – töötervishoiu kulud UUS

8. LÄHETUSED
8.1. Näited välislähetuse päevaraha maksmisest alates 01.01.2016 UUS*
8.2. Töölähetus ja töötajate lähetamine UUS*
8.3. Erisoodustus – lähetusega seotud küsimused ja vastused (uuendatud aprillis 2015) UUS*
8.4. Tööjõu vahendamine ja lähetused
8.5. Kas autojuhtidele saab maksta maksuvaba päevaraha (uuendatud aprillis 2015) UUS

9. ETTEVÕTLUSEGA MITTESEOTUD KULUD
9.1. KKK - ettevõtlusega seotud/mitteseotud kulud UUS
9.2. Juhised maksudeklaratsiooni TSD lisa 6 täitmiseks (alates 01.01.2015) UUS*

10. SIIRDEHINNAD
10.1. Siirdehinna määramise juhend
10.2. Siirdehindade turuväärtuse määramine
10.3. Olulisemad muudatused siirdehinna ja tehingu turuväärtuse erinevuse maksustamisel 2011. Aastal

11. KINGITUSED JA ANNETUSED
11.1. Selgitused kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude deklaratsiooni vormi TSD lisa 5 täitmiseks (alates 01.01.2015) UUS*
11.2. Annetuste maksustamine UUS

12. KÄIBEMAKS
12.1. Käibedeklaratsiooni muudatused sõiduautodega seonduvalt UUS*
12.2. Käibemaksuseaduse selgitused UUS
12.3. Sõiduautodega seonduvad muudatused käibemaksuseaduses alates 01.12.2014
12.4. Millega peab arvestama müntide sissetoomisel, soetamisel või võõrandamisel Eestis
12.5. Arvele märgitavad viited alates 1. jaanuarist 2013
12.6. Teenuse käibe tekkimise koha määramine, käibemaksumäär ning deklareerimine
12.7. Kauba käibe maksustamine ja deklareerimine
12.8. Ostu-müügitehingute tõendamisega seonduvad selgitused
12.9. KMD INF1 deklaratsiooni esitamise juhend e-maksuameti|e-tolli keskkonnas
12.10. Ühendusesisese käibe aruande täitmine e-maksuametis
12.11. Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine

13. AKTSIIS
13.1. Aktsiisikauba lähetamine peatatud loaga aktsiisilaost (seisuga 01.12.2013)
13.2. Aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu (seisuga aprill 2011)
13.3. Registreeritud kaubasaatja (seisuga mai 2010)
13.4. Aktsiisilao ja registreeritud kaupleja tegevusloa saamise tingimused ning tegevusele ja tegevuskohale kehtestatud nõuded
13.5. Elektriaktsiisi põhimõtted elektrienergia tootjatele (seisuga jaanuar 2015) UUS*
13.6. Eriotstarbelise diidlikütuse kasutamine UUS*
13.7. Muudatused erimärgistatud vedelkütuste kasutamises UUS*
13.8. Pakendiaktsiis UUS*
13.9. Tubakaaktsiis UUS
13.10. Toimingud toortubaka aktsiisilattu vastuvõtmisel ja lähetamisel aktsiisilaost UUS*
13.11. Muudatused seoses tubakatoodete käitlemisega alates 01.05.2015 UUS*
13.12. Alkoholiaktsiis UUS

14. AKTSIISIKAUBA LIIKUMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM EMCS
14.1. Aktsiisikauba liigi määramine EMCS süsteemis (11.12.2014) UUS*
14.2. XML struktuuri testimise juhend UUS*
14.3. Aktsiisikauba liigi märkimine saatelehe esitamisel ja vastuvõtmisel UUS*
14.4. EMCS kasutusjuhend kliendile 2.5 UUS
14.5. EMCSi muudatused 2012
14.6. EMCSi (Aktsiisikauba liikumise ja kontrolli süsteemi) KKK (korduma kippuvad küsimused)
14.7. EMCSi kasutamise muutused aastatel 2011 ning 2012
14.8. Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise asendustoimingu saatedokument UUS*
14.9. EMCSi kasutajaõigused ning nende taotlemine
14.10. EMCSi pilootprojekt
14.11. EMCSi rakendumisest (detsember 2010)
14.12. Info edastamine EMCS infosüsteemi XML faili abil
14.13. EMCSi ehk aktsiisikaupade liikumist ja kontrollisüsteemi puudutavad seadusandlikud muudatused (uuendatud 22.03.2010)
14.14. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem EMCS (uuendatud 12.04.2011)

15. SISERIIKLIK AKTSIISISAATEDOKUMENTIDE HALDAMISE ELEKTROONILINE SÜSTEEM SADHES
15.1. SADHES_kliendi_kasutusjuhend UUS*

16. MAAMAKS
16.1. Maamaksust UUS

17. RASKEVEOKIMAKS
17.1. Raskeveokimaksust
17.2. KKK - raskeveokimaks UUS*

18. SOTSIAALMAKS
18.1. Sotsiaalmaksu tasumine töötaja eest, kes saab töövõimetuspensioni (seisuga 1. jaanuar 2015) UUS
18.2. Lühidalt Soome sotsiaalkindlustusmaksudest 2015 UUS*
18.3. Erandjuhud, millal tööandja ei pea täitma minimaalse sotsiaalmaksu kohustust UUS*
18.4. Sotsiaalmaksu tasumine vabakutselise loovisiku eest, kellele makstakse loometoetust (seisuga jaanuar 2015) UUS
18.5. Riigi, valla või linna, juriidilise isiku või FIE poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 ja § 61 alusel sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine (seisuga 01.09.2015) UUS
18.6. Sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kellele makstakse toetust puudega isiku hooldamise eest (uuendatud jaanuaris 2015)
18.7. Eestis töötavale mitteresidendile ja välisriigis töötavale residendile tehtud väljamaksete maksustamine sotsiaalmaksuga (täiendatud veebruaris 2014)
18.8. Sotsiaalmaksuseaduse kommentaarid (seisuga 20. jaanuar 2014)
18.9. Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus (seisuga 01.01.2014)
18.10. Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud töötasult

19. TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE
19.1. Tööandja ei pea töötuskindlustusmakset (määraga 1,6%) kinni pidama väljamaksetelt, mida ta teeb vanaduspensionieas isikutele ja isikutele, kellele on määratud ennetähtaegne pension UUS
19.2. Töötuskindlustusmakse
19.3. Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tehtud väljamaksete maksustamine töötuskindlustusmaksega

20. KOHUSTUSLIK KOGUMISPENSION
20.1. Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioni makse määra protsenti
20.2. Kohustusliku kogumispensioni makse mitteresidendi töötasult

21. MITTETULUNDUSÜHINGUD
21.1. Tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumise eelised UUS*
21.2. Heategevusest ja avalikust huvist tulumaksuseaduse § 11 mõistes alates 01.01.2015 UUS*
21.3. Usuliste ühenduste nimekirja kandmine alates 01.01.2015 UUS*
21.4. Tulumaksusoodustusega nimekirjast kustutamine alates 01.01.2015 UUS*
21.5. Juhend alates 01.01.2015 vormi TMIN täitmise ja nimekirja kandmise kohta UUS*
21.6. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri alates 01.01.2015 UUS*
21.7. Muudatused tulumaksusoodustuse nimekirja kandmise tingimustes ja nõuetes (TuMS § 11) alates 01.01.2015 UUS*
21.8. Sportlastele ja treeneritele tehtavate väljamaksete määratlemisest ja maksustamisest UUS*
21.9. Stipendiumide maksustamisest
21.10. Deklaratsioon vorm INF 9 esitamisest alates 2011. aastast (jaanuar 2012)
21.11. Annetuste maksustamine (alates 01.01.2011)
21.12. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt majandusaasta aruande esitamisest

22. RAHVUSVAHELINE MAKSUSTAMINE
22.1. Mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumi deklareerimisest UUS*
22.2. Mitteresidendist juhatuse või nõukogu liikme tasu tulumaksuga maksustamisest alates 01.01.2015 UUS*
22.3. Eestis töötavale mitteresidendile ja välisriigis töötavale residendile tehtud väljamaksete maksustamine sotsiaalmaksuga (täiendatud veebruaris 2014)

23. HASARTMÄNGUD
23.1. Hasartmängud ja hasartmängumaks UUS
23.2. EHMA teenuste spetsifikatsioon seisuga 12.10.2015, rakendub alates 01.01.2016 UUS*
23.3. Spetsifikatsiooni versioon esiletoodud muudatustega (seisuga 12.10.2015, kajastab v1.2 ja v2.1 erinevusi) UUS*
23.4. EHMA-v2.wsdl seisuga 28.07.2015, rakendub alates 01.01.2016 UUS*
23.5. EHMA teenuste spetsifikatsioon seisuga 12.12.2011, kehtiv kuni 31.12.2015 UUS*
23.6. EHMA teenuste wsdl seisuga 12.12.2011, kehtiv kuni 31.12.2015 UUS*
23.7. Kaughasartmängu korraldamine
23.8. Mänguautomaadi registreerimise juhend
23.9. OMPI nimekirja juurdepääs (kehtiv kuni 31.12.2015) UUS
23.10. Replitseerimise meetmete süsteemi tingimused
23.11. Lühijuhend X-tee andmevahetuskihi OMPI andmekogu päringute võimalusest
23.12. HAMPI nimekirjale juurdepääs (rakendub alates 01.01.2016) UUS*
23.13. Kaubandusliku loterii korraldamise, tingimuste ja teabe avaldamise juhend UUS*
23.14. Kaubandusliku loterii korraldamise, tingimuste ja teabe avaldamise juhend
23.15. Juhend hoolsuskohustuste täitmiseks isikuga või kliendiga samas kohas viibimata
23.16. Tegevusjuhend rahapesu ja terrorismi tõkestamisel
23.17. Hasartmängude korraldusloa taotlemise juhend
23.18. Hasartmängude korraldamise tegevusloa taotlemise juhend

24. MTA POOLT TEOSTATAV KONTROLL
24.1. MTA “Kontrolli hea tava”
24.2. Ostu-müügitehingute tõendamisega seonduvad selgitused UUS*
24.3. Juhised maksupettuste ahelasse sattumise vältimiseks UUS*
24.4. Raskeveokimaksu juhend maksumaksjale
24.5. Alkoholiaktsiisi kontroll
24.6. Arvevabrikute kasutajate kontroll
24.7. FIE-de kontroll
24.8. Hasartmängu järelevalve
24.9. Hindamise teel maksustamine
24.10. Käibemaksukohustuslaste eel-ja järelkontroll
24.11. Käibemaksu tagastusnõuete menetlemine
24.12. Kütuseaktsiisi järelkontroll
24.13. Metsanduse valdkonna kontroll
24.14. Pakendiaktsiisi kontroll
24.15. Põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste järelkontroll
24.16. Ehitusvaldkonna kontroll
24.17. Siirdehindade kontroll
24.18. Tollimaksu kontrollid
24.19. Tubakaaktsiisi kontroll

25. MAKSUVÕLAD
25.1. Lihtsustatud ajatamine
25.2. Tavakorras ajatamine
25.3. Maksuvõlgade kontroll riigihangetel UUS
25.4. Võlgade tasumise solidaarsus ning kolmanda isiku vastutus - Jagunemine, ühinemine, ümberkujundamine
25.5. Võlgade tasumise solidaarsus ning kolmanda isiku vastutus - Ettevõtte üleminek
25.6. Riigikohtu kohtupraktika analüüsi „Ettevõtte üleminek maksuõiguses“ UUS*
25.7. Võlgade tasumise solidaarsus ning kolmanda isiku vastutus - Vastutusotsus

26. RIIGIHANKED
26.1. Ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) teatmik
26.2. CPV 2008 selgitavad märkused

27. MAJANDUSTEGEVUSE REGISTER
27.1. Majandustegevuse register uueneb
27.2. Vastavaustabel

28. REGISTRITE JA INFOSÜSTEEMIDE KESKUS
28.1. Majandusaasta aruande esitamise põhjalik juhend UUS
28.2. Visualiseeritud Äriregistri kasutusjuhend UUS
28.3. Kinnistusraamatu päringusüsteemi kasutusjuhend
28.4. Kinnistuportaali kasutusjuhend
28.5. Juhend riigilõivu tasumise kohta

29. EMTAK
29.1. EMTAK kasutusjuhend
29.2. Korduma kippuvad küsimused
29.3. Näpunäiteid tegevusala määramiseks

30. TOLL
30.1. Eesti Tollitariifistiku (ETT) juhend UUS*
30.2. Uue liidu tolliseadustiku rakendamine UUS*

 

VII. ANDMEBAASID JA OTSISÜSTEEMID

1. RIK
1.1. Registrite ja infosüsteemide keskus

2. ÄRIREGISTER
2.1. Äriregistri tasuta lihtpäring (B-kaardi andmed, menetlusteave)
2.2. Ariregistri nimepäring (ärinime eristatavuseks)
2.3. Kehtivad äri- ja ettevõtluskeelud

3. RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIK REGISTER
3.1. Lihtotsing
3.2. Kompleksotsing

4. ETTEVÕTETE JA ERAISIKUTE TAUSTAPÄRINGUD UUS*
4.1. Krediidiinfo
4.2. Taust.ee UUS*
4.3. Inforegister UUS*

5. MAJANDUSTEGEVUSE REGISTER
5.1. Ettevõtja otsing
5.2. Majandustegevusteated
5.3. Tegevusload
5.4. Ettekirjutuste nimekiri
5.5. Tegutsemiskeeldude nimekiri
5.6. EMTAK otsing
5.7. Majandushaldusasutused
5.8. Otsing seotud isiku järgi
5.9. Otsing alkoholi müügi järgi
5.10. Otsing tubakatoodete müügi järgi
5.11. Sagedusloa otsing
5.12. Numbriloa otsing
5.13. Transpordiettevõtja otsing
5.14. Sõiduki otsing
5.15. Veoseveo otsing
5.16. Sõitjaveo otsing
5.17. Sõidukikaardi / kinnitatud ärakirja otsing
5.18. Taksoveo sõidukikaardi otsing
5.19. Taksoveo tegevusloa otsing

6. MAKSU- JA TOLLIAMET
6.1. Maksuvõlglaste otsing
6.2. Personaalse viitenumbri otsing
6.3. Eesti käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kontrollimine
6.4. Kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide käibemaksukohustuslase registri numbrite kontrollimine
6.5. Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni (INF9) esitajad
6.6. Mitteresidendi isikukoodi/registrikoodi otsimine UUS
6.7. Aktsiisiloa kontrollimine (SEED)
6.8. Maksumärgi avalik päring
6.9. Eesti tollitariifistik (ETT)
6.10. EORIs osalevad asutused
6.11. EORI registreerimisasutused
6.12. EORI numbri kehtivuse kontroll
6.13. Transiidi MRN jälgimine
6.14. Ekspordi MRN jälgimine

7. AMETLIKUD TEADAANDED
7.1. Ametlikud teadaanded

8. RIIGIHANKED
8.1. Eesti riigihangete register
8.2. Euroopa riigihangete register (TED)

9. PENSION UUS*
9.1. Kogumispensioni päring UUS*

10. KAUGHASARTMÄNG UUS*
10.1. Blokeeritud ebaseadusliku kaughasartmängu serverite domeeninimed UUS
10.2. Seadusliku kaughasartmängu korraldajate nimekiri UUS*

11. KOHTULAHENDID
11.1. Riigikohtu lahendid
11.2. Maa- ja ringkonnakohtu lahendid
11.3. Kohtulehendite kokkuvõtted märksõna järgi
11.4. Kohtulahendite kokkuvõtted õiugusakti viite järgi
11.5. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite kokkuvõtted
11.6. Eesti suhtes tehtud Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste tõlked

12. SEADUSTE EELNÕUD UUS*
12.1. Eelnõude otsing Riigi Teatajast UUS*
12.2. Eelnõude otsing Riigikogu andmebaasist UUS*

 

VIII. EELNÕUD JA SELETSUKIRJAD

1. 78 SE - Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus UUS*
2. 65 SE I - Raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus UUS*
3. 97 SE - Riigilõivuseaduse muutmise seadus UUS*

 

IX. MAKSUMÄÄRAD

1. Tulumaksumäärad UUS
2. Käibemaksumäärad
3. Sotsiaalmaksumäärad UUS
4. Maamaksumäärad UUS
5. Töötuskindlustusmaksu määrad UUS
6. Raskeveokimaksu määrad
7. Töötasu alammäärad UUS
8. Lähetuste maksuvabad kulud
9. Erisoodustuste arvutamise aluseks olevad laenuintressi alammäärad UUS
10. Isikliku auto hüvitise piirmäärad ja ametiauto erisoodustused

 

X. SIDUVAD EELOTSUSED UUS*

1. 2015 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (litsentsitasu, sisseseade, käibemaks, tulumaks, rahvusvaheline maksustamine) UUS*
2. 2014 IV kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (omakapitali sissemaksed, topeltmaksustamise vältimine ja püsivale tegevuskohale omistatud kasum) UUS*
3. 2014 III kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (müntide import ja edasine müük; tagastamatu laenu andmine, laenu põhivõla ning tasumata intresside kapitaliseerimine põhivõlaks; omaaktsiate tagasiost; kinnistumüük ja mitte käibemaksukohustuslane) UUS*
4. 2014 II kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (kinnisasjade võõrandamine ja KMS § 46 lg 3 kohaldamise eeldused, osalusoptsioonid, läbirääkimisteenus, ettevõtete ühinemine, litsentsitasude maksustamine, ühinemiseelsete võlakohustuste ühinemisjärgselt täitmise maksustamine, dividendide maksmine) UUS*
5. 2014 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (nõudest loobumine ja kingitus, ettevõtete ühinemine, kinnisasja võõrandmine ja elukoht) UUS*
6. 2013 IV kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (ettevõtte üleminek, ettevõtete ühinemine, jagunemine ja ümberstruktureerimine, soetusmaksumus, äriühingus osaluse soetamine, dividendid, litsentsitasu) UUS*
7. 2013 III kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (omateenus ja reisiteenus, ettevõtete ühinemine, jagunemine ja ümberstruktureerimine, osaluse asendamine, müntide import ja edasimüük) UUS*
8. 2013 II kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (ettevõtete ühinemine, ettevõtte üleminek, ettevõtlusega seotud kulutused, optsioonileping ja optsioonihinna muutmine) UUS*
9. 2013 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted (äriühingu osade võõrandamine, dividendid, optsioonid, aktsiate tagasiostmine ja väljamaksed) UUS*


XI. RIIGIKOHTU LAHENDID UUS*

1. 3-3-1-12-15 - Bauhof Group AS-i (endine ärinimi Ehitus Service OÜ) kaebus Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2010. a maksuotsuse nr 12.2-3/4898-11 ja 15. novembri 2010. a intressinõude nr 13-3/34255 tühistamiseks ning Maksu- ja Tolli­ametile ettekirjutuse tegemiseks UUS*
2. 3-3-1-25-15 - AS-i Sirowa Tallinn kaebus Maksu- ja Tolliameti 27.09.2013 maksuotsuse nr 12.2-3/3773-41 tühistamise nõudes UUS*
3. 2-1-082-14 - Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse kaudu) hagi aktsiaseltsi Rubla (likvideerimisel) ja AS Luterma (pankrotis) pankrotihaldurite Veli Kraavi ja Rein Vaiksaare vastu nõude tunnustamiseks AS Luterma (pankrotis) pankrotimenetluses UUS*
4. 3-3-1-19-15 - OÜ Vilkest kaebus Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tolli­keskuse 29. augusti 2012. a maksuotsuse nr 12.2-3/1046-5 tühistamiseks UUS*
5. 3-2-1-82-14 - Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse kaudu) hagi aktsiaseltsi Rubla (likvideerimisel) ja AS Luterma (pankrotis) pankrotihaldurite Veli Kraavi ja Rein Vaiksaare vastu nõude tunnustamiseks AS Luterma (pankrotis) pankrotimenetluses UUS*
6. 3-3-1-10-15 - SA Arstide Täienduskoolituse Fond kaebus Vabariigi Valit­suse 27. juuni 2013. a korralduse nr 304 osaliseks tühistamiseks UUS*
7. 3-3-1-17-15 - Viatica Grupp OÜ kaebus Maksu- ja Tolliameti 23. juuli 2013. a otsuse nr 23116 tühistamiseks UUS*
8. 3-3-1-9-15 - Kiviõli Keemiatööstuse OÜ kaebus Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 29. mai 2012. a maksuotsuse nr 12.2-3/680-8 tühistamiseks  UUS*
9. 3-3-1-76-14 - OÜ Tengel kaebus Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. jaanuari 2012. a maksuotsuse nr 12.2-3/3026-88 tühistamiseks UUS*
10. 3-3-1-78-14 - OÜ Tallinna Laevatehas (OÜ BLRT Refonda õigusjärglane) kaebus Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 27. septembri 2012. a maksuotsuse nr 12.2-3/4887-391 tühistamiseks ja maksumenetluse kestuse õigusvastasuse tuvastamiseks UUS*
11. 3-3-1-75-14 - OÜ Bulean kaebus Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. detsembri 2008. a maksuotsuse nr 12.2-3/132-2 ning Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 6. juuli 2009. a maksuotsuse nr 12.2-3/132-9 tühistamiseks UUS*
12. 3-3-1-65-14 - Inland Holding OÜ kaebus Maksu- ja Tolliameti 11. veebruari 2013. a maksuotsuse nr 12.2-3/4365-28 tühistamiseks UUS*