TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOID SAMM-SAMMULT
ELEKTROONILISED MATERJALID

SAMM 1 - TÖÖINSPEKTSIOONI TEAVITAMINE TEGEVUSE ALUSTAMISEST

SAMM 2 - TÖÖKESKKONNASPETSIALIST

SAMM 3 - TÖÖKESKKONNAVOLINIK

SAMM 4 - TÖÖKESKKONNANÕUKOGU

SAMM 5 - RISKIANALÜÜS

SAMM 6 – TEGEVUSKAVA JA SISEKONTROLL

SAMM 7 – TÖÖTAJATE JUHENDAMINE JA VÄLJAÕPE

SAMM 8 - TERVISEKONTROLL

SAMM 9 – ESMAABI

SAMM 10 - TULEOHUTUS