CD SISUKORD:

Käesoleval plaadil on kõige kriitilisemad või enim probleeme tekitanud töösuhete alased dokumendinäidised. Näidised on koostanud Tööinspektsiooni Põhja Inspektsiooni Töövaidluskomisjoni juhataja Raili Karjane.

1. Töölepingu sõlmimine

1.1. Tähtajaline tööleping

1.2. Tähtajatu tööleping

1.3. Töölepingu lisad

2. Töölepingu lõppemine

3. Töölepingu ülesütlemine

3.1. Tööandja hoiatus

3.2. Töölepingu ülesütlemine töötajate esindajaga

3.3. Töölepingute kollektiivne ülesütlemine

3.4. Ülesütlemisavaldus

4. Töölepingu tühistamine

5. Töötaja vastutus

6. Kulude hüvitamine

7. Töölähetus